Skip to main content

Către: Ministerul Mediului Agenția Națională pentru Protecția Mediului Sibiu, Prefectura Județului Sibiu, Direcția Județeană pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național Sibiu, Consiliul Județean Sibiu, Spre știința DRDP Brașov

Contestație colectivă la consultare „PUZ – construire variantă ocolitoare Sibiu Sud”

Propuneri:
Stoparea proiectului pe ruta actuală propusă și refacerea lui pe o altă rută, ținând cont de observațiile și rezervele exprimate de locuitorii/proprietarii din aria VOSS în această petiție la pct. A. din secțiunea "De ce este important?"

Sugestii:
1. Sugerăm alegerea traseului propus de Asociația Animal Life, care subtraversează printr-un tunel Rezervația Naturală Dumbrava, astfel încât habitatul animalelor nu va fi perturbat.
2. Modernizarea la standard de drum județean a drumurilor agricole existente ce traversează zona „Căliniș” (care va face legătura între DJ106A și DJ106D), zona „Versailles” și Ferma Seviș (care va face legătura între 106D și Ferma Seviș) și zona „Cartierul Arhitecților” (care va face legatura între Cartierul Arhitecților și E68 Șelimbăr) astfel încât se va asigura continuitatea traficului în zonă.

Referitor la Anunțul Public din data de 17.10.2022, emis de Consiliul Județean Sibiu, privind elaborarea primei versiuni a „Planului Urbanistic Zonal pentru Construire Variantă Ocolitoare Sibiu Sud” situat în județul Sibiu, intravilanul și extravilanul U.A.T. Sibiu, U.A.T. Cisnădie, U.A.T. Poplaca, U.A.T. Rășinari, U.A.T. Cristian, U.A.T. Șelimbăr, U.A.T. Șura Mică, inițiator: CJ Sibiu, str. G-ral Magheru, nr. 14, mun. Sibiu, proiectant general: ARHIGRAF S.R.L. Călușeri, jud. Mureș

De ce este important?

A. Probleme, observații și rezerve exprimate de locuitorii/proprietarii din aria studiată a proiectului PUZ – VOSS:
➡ Traseul „Variantei Ocolitoare Sibiu Sud” („VOSS”) propus prin PUZ are un impact negativ fundamental asupra calității vieții locuitorilor comunei Rășinari, prin afectarea calității aerului, care va fi poluat cu noxe și particule în suspensie, prin poluarea fonică (viaductul propus în zona Rășinari e poziționat lângă o zonă de teren intravilan, cu case deja construite și locuite. Astfel, fiecare camion sau mașină care va trece peste rosturile de dilatare va produce un zgomot ce nu poate fi anulat de panouri fonoabsorbante.
➡Traseul VOSS înconjoară rezervația naturală protejată Dumbrava Sibiului și întrerupe culoarele de deplasare ale animalelor sălbatice spre apă și surse de hrană, ceea ce va duce la sporirea atacurilor animalelor sălbatice în zonele locuite (în zonă există o prezență dovedită a animalelor mari precum urși, mistreți și căprioare). Prezența urșilor în zonă a fost semnalată, în nenumărate rânduri, chiar de Consiliul Județean Sibiu, care a instalat panouri de informare, conform cărora, turiștii și cei care folosesc pista de biciclete Sibiu-Rășinari sunt avertizați de prezența urșilor;
➡ În Rășinari, zonă montană prin excelență, terenurile agricole sunt puține și constituie încă, pentru mulți cetățeni, sursa de venit și hrană.
➡ Zona tranzitată din comuna Rășinari este o zonă cu livezi de pomi fructiferi (peste 40 de ani vechime), iar drumul va trece chiar prin mijlocul acestor livezi, afectând producătorii locali și distrugând potențialul comunei de a avea un turism durabil și o dezvoltare armonioasă;
➡ Transhumanța (și cu zona Rașinari) a fost înscrisă în Inventarul național al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial. Transhumanța a intrat în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității UNESCO. Centura ocolitoare va influența negativ acest patrimoniu cultural imaterial.
➡ Traseul străbate zone de intravilan, la o distanță f. mică față de zone rezidențiale locuite (Versailles, Tropinii noi și vechi), creând un disconfort major rezidenților actuali;
➡ Se fracționează un număr uriaș de terenuri agricole și terenuri destinate construcțiilor;
➡ Este necesară exproprierea unor suprafețe mari de teren, în mare parte proprietate privată, ceea ce va conduce la numeroase litigii în instanță între proprietari și autorități;
➡ De asemenea, PUZ - VOSS impune o zonă de 50 de metri, de o parte și de alta a drumului, unde ridicarea de construcții este interzisă. Practic, se anulează orice fel de potențial de dezvoltare imobiliară a zonei;
➡ Există numeroși cetățeni care s-au împrumutat la bănci pentru a cumpăra terenuri în zona Tropinii, pe care nu le vor mai putea exploata în urma construirii VOSS, iar despăgubirile infime pe care le vor primi nu vor acoperi, probabil, nici dobânda bancară;
➡ În comparație cu celelalte variante de trasee propuse, traseul ales pentru construirea VOSS nu e optim: presupune durate lungi de deplasare și nu generează economii (financiare și de timp) ceea ce contravine obiectivului principal al autorităților, stabilit prin Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Sibiu și al zonei metropolitane (PMUD), respectiv crearea unui sistem de transport care să asigure obținerea unei mobilități urbane durabile ;
➡ Traseul se suprapune peste terenuri/construcții aparținând M.A.P.N., presupunând obținerea de avize și aprobări suplimentare, care ar întârzia considerabil, sau chiar ar putea împiedica, construcția obiectivului propus.
➡ Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor prevede:
Art. 37.“pentru descongestionarea traficului în localităţi, protecţia mediului şi sporirea siguranţei circulaţiei pe reţeaua de drumuri expres şi drumuri naţionale europene se vor realiza drumuri de tranzit ocolitoare, situate în afara intravilanului localităţilor, pe baza studiilor de trafic. …,,
Din analiza textului de lege rezulta caracterul dispozitiv a textului de lege, și fără niciun dubiu, terenurile situate în UAT Rasinari zona Tropini sunt majoritatea în intravilan, astfel că realizarea centurii prin aceasta zonă este în contradicție cu articolul de lege invocat.
➡ Rășinariul prin excelenta este cunoscut la nivel național ca o localitate ridicată de oierii români la poalele Munților Cindrel, făcând parte din zona istorică cunoscută și sub numele de Mărginimea Sibiului. Din strămoși s-au transmis multe tradiții legate de transhumanță, creșterea și păstoritul oilor; iar la Rășinari poți „degusta” anual, în ultimul week-end din luna august produsele la : „Festivalul Brânzei și al Țuicii”.
Păstoritul continuă să reprezinte mijlocul principal de existență al unui număr important de păstori din Rasinari astfel ca aceasta construcție impietează și împiedică în același timp acest mod de viață.
➡ Nerespectarea dreptului la viață privată și de familie, a domiciliului și corespondenței – art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
"(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale ți de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale."
➡ Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă constituie o măsura care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății și a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora”.
Tropinii Noi, Sibiu, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Linkuri

Actualizări

2022-10-30 15:16:49 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2022-10-29 19:55:43 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2022-10-29 17:49:51 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2022-10-29 15:06:20 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2022-10-29 12:49:53 +0300

S-a ajuns la 10 semnături