Skip to main content

Către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Primăria Municipiului Târgu Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, Instituţia Prefectului Judeţului Mureş

Vrem perdele forestiere în jurul platformelor industriale din judeţul Mureş!

Majoritatea zonelor urbane din România sunt sărace în spații verzi întreținute corespunzător. Conform Uniunii Europene, fiecare centru urban trebuie să pună la dispoziția cetățenilor săi cel puțin 26 de metri pătrați de spații verzi pe cap de locuitor. Majoritatea orașelor mari din România nu reușesc să atingă acest prag iar marile platforme industriale, pe lângă faptul că prin poluare chimică, fonică sau estetică au un impact major asupra mediului şi a stării de bună sănătate a populaţiei, sunt în general vaste suprafeţe betonate sau asfaltate pe care sunt instalate echipamente şi instalaţii şi care în marea lor majoritate nu compesează prin dezvoltarea, amenajarea şi întreţinerea unor spaţii verzi.

Perdelele forestiere de protecţie sunt formaţiuni cu vegetaţie forestieră, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv cu scopul de a proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor.

Solicitările noastre, pentru care am iniţiat această petiţie, sunt:
- Cerem autorităţilor competente pentru protecţia mediului, ca în procesul de autorizare a activităţilor cu impact asupra mediului şi de (re)evaluare a proiectelor platformelor industriale din punct de vedere al impactului asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului, să includă şi obligativitatea întocmirii documentaţiilor tehnico-economice pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi obligativitatea implementării acestora;
- Cerem autorităţilor publice locale şi judeţene din municipiul Târgu Mureş, respectiv din judeţul Mureş, să asigure, potrivit competenţelor şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru reglementarea la nivel local şi judeţean a obligativităţii dezvoltării de perdele forestiere de protecţie în jurul platformelor industriale;
- Cerem conducerii Combinatului Azomureş, una dintre platformele industriale cele mai importante din Municipiul Târgu Mureş, d-lui Director General Harri KIISKI, să fie un exemplu şi să demonstreze, nu doar să afirme, responsabilitate faţă de mediul înconjurător şi să ofere comunităţii condiţii optime de convieţuire alături de o platformă industrială, prin crearea unei perdele forestiere de protecţie în jurul combinatului – propunem un obiectiv uşor de realizat: Un copac pentru fiecare târgumureşean, în jurul combinatului!

De ce este important?

Semnează petiţia noastră prin care solicităm realizarea de perdele forestiere în jurul platformelor industriale, cu rol de protecţie:
• Antipoluare – arboretul şi subarboretul din perdelele forestiere reţin particulele materiale şi gazele nocive din aer, cunoscută fiind capacitatea arborilor şi arbuştilor de acumulare sau metabolizare a noxelor: de exemplu un curent de aer poluat cu bioxid de sulf în concentraţie de 0,1 mg/m3 poate fi complet depoluat prin traversarea sa lentă peste un ha de pădure;
• Fonică - arborii şi arbuştii din perdeaua forestieră atenuează zgomotul produs de platformele industriale; perdelele forestiere sunt bariere de sunet la fel de eficiente ca pereţii de piatră (reducerea poluării sonore cu până la 6-8 decibeli, dând senzaţia de scădere a zgomotului cu 30-40%);
• Estetică - construcţiile şi echipamentele industriale inestetice nu mai sunt vizibile sau sunt vizibile doar parţial; perdelele forestiere înfrumuseţează peisajul din zonele urbane în care funcţionează platformele industriale, îmbunătăţind biodiversitatea şi asigurând durabilitatea mediului urban;
• Protecţia stării de bună sănătate a populaţiei - perdelele forestiere realizează o epurare microbiană, în special perdelele care au în componenţa lor conifere, diminuează conţinutul de CO2 din aer, deoarece consumul anual şi stocarea în biomasă ajung la 40 tone per ha, reîmprospătează aerul, pentru că eliberarea de oxigen va atinge 30 tone O2 per ha, la maturitatea arborilor.

Îţi mulţumim!

Grupul Civic plusdeverde
https://www.facebook.com/plusdeverde
Județul Mureș, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Linkuri

Actualizări

2022-06-11 17:42:32 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2021-08-06 17:55:24 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2021-08-06 15:05:21 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2021-08-06 14:09:54 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2021-08-06 13:45:26 +0300

S-a ajuns la 10 semnături