Skip to main content

Către: Primăria Lumina, Consiliul Local Lumina, Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul Şcolar Județean Constanța

Vrem să mergem la școală!

Vrem să mergem la școală!

Cerem respectuos:

- să se ia măsurile necesare pentru a se asigura transportul de copii către școală și grădiniță.

- să se coreleze nevoile de transport copii către școală și grădiniță cu oferta pentru mobilitatea locală.

- să se asigure sustenabilitatea transportului de copii cu programe funcționale care să faciliteze accesul la educație.

- să se instruiască personalul administrației locale pentru comunicarea cuviincioasă cu părinții și copiii.

- să se concretizeze o întâlnire de lucru a administrației cu părinții pentru a verifica situația reală și nevoile specifice ale acestora referitor la transportul de copii.

De ce este important?

Din cauza administrării deficitare a mobilității comunei Lumina, cei afectați ajung cei mai mici și vulnerabili. Printre ei se numără copiii din localitate, care trebuie să ajungă la școală și grădiniță printre câini, prin drumuri de pământ și în condiții meteo care fac utilizarea infrastructurii dificila, mai ales ca majoritatea nu își permite să utilizeze mașina personală, iar transportul public trece doar prin centru.

În acest sens, propunem administrației locale să genereze soluții pentru situația creată - transport de copii pentru că aceștia să poată ajunge în siguranță la școală. De aceea am creat o petiție, depusă deja la Primăria Lumina, alături de petiția online, ca factor de inițiativă pentru autoritățile publice.

Lumina, Constanța County, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2019-11-30 10:23:54 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2018-02-17 18:10:27 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2018-02-17 12:19:21 +0200

S-a ajuns la 10 semnături