Skip to main content

Către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Primăria Municipiului București; ONG-uri

Vrei Pactul Verde pentru București 2030?

Vrei Pactul Verde pentru București 2030?

Pactul Verde pentru București și Planul Urbanistic Metropolitan sunt nevoi sociale, economice și politice mai mult ca oricând. Propun ca punct de plecare 10 pași pe care celelalte capitale moderne i-au făcut în demersul lor pentru un viitor ”respirabil”.
1. Educarea masivă a populației privind impactul emisiilor de carbon asupra sănătății și calității vieții. Prevenția diminuează costurile în creștere din domeniul sănătății, al serviciilor publice și al ameliorării mediului.
2. Identificarea riguroasă a surselor de poluare care determină amprente negative asupra calității vieții și a mediului urban și peri-urban. Monitorizările poluării aerului și a apei pot fi făcute cu costuri minime prin promovarea aparatelor individuale de monitorizare acreditate și înglobarea rezultatelor într-un sistem de alertă deschis permanent publicului.
3. O instituție independentă politic care să monitorizeze relația dintre poluare și efectele produse asupra cetățenilor și mediului.
4. O viziune de dezvoltare pe zece ani a orașului, stabilă, coerentă, predictibilă, disponibilă și clară pentru cetățeni, politicieni, investitori sau turisti.
5. O strategie financiară ”Zero emisii carbon în 2030”, transparentă pentru cetățeni privind costurilor serviciilor publice care să includă măsurile specifice țintei.
6. Modificarea, completarea și aplicarea legislației pentru domeniul imobiliar. Încă avem dezvoltatori imobiliari care poluează masiv prin activitățile de șantier și transportul materialelor, dezvoltă proiecte imobiliare fără racordare la utilități, folosesc materiale de construcții de slabă calitate, nu anvelopează termic cladirile sau eludează prevederile legale privind spațiul verde minim, ori fac dezvoltări rezidențiale în zonele intens poluate.
7. Regândirea modelului de sustenabilitate privind gestiunea deșeurilor la nivel metropolitan. Bucureștiul și județul Ilfov au planuri diferite de gestionare a deșeurilor sau de ameliorare a calității aerului și al decontaminării apelor poluate. Sustenabilitatea demersului spre amprentă zero a carbonului în zona metropolitană începe prin măsuri de prevenție, de la producerea ambalajelor biodegradabile, dezmenbrarea articolelor de mobila, electrice și electronice și prevenirea risipei până la selectarea deșeurilor la sursă, recuperarea deșeurilor din construcții și desființări, compostarea deșeurilor organice sau transformarea acestora în sursă de energie, reciclare și reutilizare.
8. Punerea în aplicare și utilizarea Registrului Spațiilor Verzi și realizarea proiectului Centura Verde.
9. Pactul Verde propune decidenților politici, consilierilor locali sau generali care să faciliteze parteneriate public private.
10. Planul Urbanistic Metropolitan-PUM este soluția tehnică care să cuprindă întreaga regiune metropolitană. Înglobarea într-un singur plan urbanistic a Planului Urbanistic General al Bucureștiului și al localităților județului Ilfov este singura șansă de dezvoltare sustenabilă în viitor.

Aici îl găsești:
https://www.facebook.com/octavian.berceanu/posts/10216382399651914?notif_id=1579528518957383&notif_t=feedback_reaction_generic

De ce este important?

A sosit timpul ca cetățenii, politicienii și specialiștii, sau oricine vrea să pună umărul, să se așeze la masă și să gândească politici publice prin care Bucureștiul și România să-și diminueze amprenta de carbon în următorii 10 ani.
Pactul Verde pentru București și Planul Urbanistic Metropolitan sunt doi pași titanici pentru noi, în acest colț de lume civilizată!
Întreaga societate europeană pășește deja pe drumul deschis de proiectele ”The European Green Deal Investment Plan” și ”Just Transition Mechanism”.

România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Motivul semnării

  • Pactul Verde este despre amprenta neutră de carbon pe care o facem cadou generațiilor viitoare.

Actualizări

2020-01-22 22:50:05 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2020-01-21 17:58:28 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2020-01-21 14:51:55 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2020-01-21 12:52:52 +0200

S-a ajuns la 10 semnături