Skip to main content

Către: Către Guvernul României, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Viață demnă pentru persoanele autiste! Dorim finalizarea Planului Național pentru Autism!

Domnule Prim ministru,
Doamnelor și Domnilor miniștri,

Noi, persoane autiste și părinții lor, am făcut constant, de peste 25 de ani, acțiuni de advocacy și am promovat nevoia creării unei strategii naționale/ a unui plan național pentru autism și în țara noastră, așa cum există în cele mai multe țări europene; se lucrează și la o strategie europeană pentru autism.
Noi , semnatarii acestei petiții, vă adresăm din nou solicitarea de a relua demersurile începute în 2018 și de a crea (finaliza) Planul National pentru Autism.
Argumente:
- numărul persoanelor cu autism/autiste este foarte mare și este în continuă creștere (1 din 100 de cetățenii țării are o tulburare din spectrul autismului, potrivit OMS),
- problematica persoanelor autiste este foarte specifică și deosebit de complexă, care necesită o abordare intersectorială simultană, specifică, pe multiple paliere: sănătate, educație, social, ocupare, locuire;
- problematica copiilor noștri este copleșitoare pentru familiile noastre, dar și pentru profesioniștii din sănătate, educație și formare profesională, ocupare, servicii sociale, ceea ce impune o eficientă conlucrare, măsuri și resurse bine coordonate din partea mai multor ministere și agenții de resort, instituții;
- persoana trebuie să fie cu adevărat în centrul tuturor intervențiilor, sprijinului (coordonare eficientă și reală în jurul persoanei și familiei), iar acestea să fie oferite simultan intersectorial, inter și multidisciplinar, nu ca în prezent, când familia este pusă să alerge de la o instituție la alta și rămâne tot fără răspunsuri sau sprijinul necesar, căci fiecare instituție are abordarea și politicile sale, necorelate eficient cu celelalte, cărora noi, beneficiarii, trebuie să ne supunem, fără să rezolvăm problemele și nevoile;
- este necesar ca resursele publice să fie alocate, cheltuite cu adevărat eficient, echitabil și țintit pe nevoile reale ale persoanelor autiste și familiilor lor, ceea ce în prezent nu se întâmplă;
- în anii 2018-2019 a existat un demers de creare a Planului National pentru autism la nivelul Secretariatului General al Guvernului, nefinalizat însă, draftul de plan fiind în prezent la Ministerul Sănătății.

Drepturile persoanelor cu autism/autiste la dezvoltare, educație, îngrijire, la muncă, locuire, participare în comunitate vor putea fi respectate, iar calitatea vieții îmbunătățită, dacă există o viziune coerentă și eforturi/măsuri conjugate, coerente și eficiente ale autorităților, plus implicarea informată a persoanelor autiste și a familiilor.

In acest moment, copiii noștri nu au șanse să devină cât mai independenți, să fie membri activi ai comunității, care trăiesc decent și demn, ci sunt mai degrabă izolați, marginalizați și aruncați la periferia societății ca tineri și adulți, inclusiv după cheltuirea ineficientă și inechitabilă a unor resurse ale statului până la aceste vârste, oferite prin sistemul de sănătate, educațional, ocupare s.a .

Vă solicităm respectuos, dle prim ministru, doamnelor și domnilor miniștri, să marcați 2 aprilie, Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului, prin anunțarea lansării procesului de creare a Planului Național pentru Autism.
Noi, semnatarii acestei petiții, considerăm că această asumare ar fi un act de responsabilitate și grijă reală a Dumneavoastră față de cei aproape 200.000 de români care au o formă de autism, la care se adaugă și familiile acestora.
Consideram o urgență existența unui plan de măsuri INTERSECTORIALE, COERENTE și INTEGRATE pe problematica persoanelor cu autism/autiste din România și implementarea urgentă a acestor măsuri.
Copiii noștri NU mai pot aștepta! Noi, părinții, nu mai putem aștepta.

AUTISM ROMÂNIA- Asociația Părinților Copiilor cu Autism

De ce este important?

Persoanele autiste au dreptul la viată demnă, respect, incluziune reală în comunitate.

Actualizări

2024-04-04 23:39:00 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2024-03-18 15:34:03 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2024-03-18 10:13:24 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2024-03-17 16:10:20 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2024-03-17 10:03:55 +0200

S-a ajuns la 10 semnături