Skip to main content

Către: Prim-ministrul României; Ministrul muncii și justiției sociale; Ministrul educației naționale; Ministerul sănătății; Ministrul justiției; Ministrul finanțelor publice; Președintele ANPDCA; Președintele ANPD;

Copiii din orfelinate au nevoie de ajutor

La inițiativa Grupului pentru Dialog Social, peste 20 de organizații care luptă pentru respectarea drepturilor copilului și oferă servicii sociale au redactat un memorandum către autoritățile publice centrale prin care oferă o serie de recomandări și solicită adoptarea unui mare număr de măsuri urgente pentru sprijinirea copiilor din sistemul de protecție.

Printre aceste recomandări și măsuri se numără:

● Înființarea unui comitet interministerial între toate ministerele și autoritățile publice cu responsabilități privind protecția copilului și a celor din sistemul de protecție a statului. Rolul acestui comitet este asigurarea unui cadru în care statul să dezvolte politici și măsuri coerente, care să ia în considerare interesul superior al copilului.

● Depolitizarea structurilor instituționale existente, precum Consiliul de Monitorizare înființat în baza Legii nr. 8/2016 și Avocatul Copilului. De asemenea, transparentizarea completă a sistemului de protecție specială, prin publicarea de rapoarte detaliate lunare de către DGASPC-uri și de către ANPDCA.

● Implicarea constantă a organizațiilor în procesul de decizie precum și delegarea de către DGASPC-uri a mai multor servicii ai căror beneficiari sunt copiii aflați sub măsura protecției speciale către organizații non-guvernamentale.

● Creșterea nivelului de calificare și de selectare a personalului de îngrijire.

● Monitorizare și suport post-instituționalizare a tinerilor pe o perioadă de 3 ani.

● Investigarea și analizarea cazurilor de violență instituțională și de supunere a copiilor care nu suferă de nicio afecțiune psihiatrică la tratamente medicamentoase de care nu au nevoie.

● Stoparea violenței instituționale și introducerea unor intervenții recuperatorii și a suportului social de care au nevoie minorii din centre și tinerii care au părăsit sistemul de protecție, precum și acordarea de compensațiile morale și materiale.

Solicităm, în încheiere, ca organizațiile semnatare să fie periodic informate cu privire la stadiul tuturor măsurilor luate de Guvernul României, prin autoritățile abilitate, pentru ducerea la îndeplinire a solicitărilor prezentate anterior, precum și informări din oficiu, către publicul larg și către beneficiarii sistemului de protecție specială, care să asigure un dialog onest și eficient în scopul reformării reale a sistemului de protecția copilului.

Grupul pentru Dialog Social
Salvați Copiii
Fundația Hope and Homes for Children Romania - HHC
Alianța România Fără Orfani - ARFO
Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoane cu Tulburări în Spectrul Autist
Fundația FARA
Consiliul Tinerilor Instituționalizați
Fundația Copii în dificultate
Vocea Copiilor Abandonați
Fundația Viață și Lumină
Asociația „Tzuby’s Kids”
Asociația Gifted Center Kristopher
Asociația Lemaan Ahai România
FEDEREII - Asociația Adulților din Casele de Copii
Asociația Junii
Asociația Viitorul Tinerilor
Asociația Puzzle România
Asociația Benefacto
Asociația T.I.B.E.R.I.U.S.
Asociația Zâmbește pentru Viitor
Asociația Șansa ta
Asociația Humains Profiles
Asociația CONIL
Asociația Vreau să fiu părinte
Asociația Gladiator Szobi Cseh

De ce este important?

Anual, mii de tineri ies de sub tutela statului și pășesc în viața reală complet nepregătiți pentru ce îi așteaptă. Nu primesc sprijinul de care au nevoie, ci sunt lăsați singuri în fața unor provocări mult prea mari. O mare parte dintre ei nu reușesc să se adapteze schimbării bruște, nu se integrează pe piața muncii și nu duc o viață stabilă. Mulți ajung pe străzi ori cad pradă exploatării de către rețele de crimă organizată. Nu știm numărul lor exact pentru că nu există un instrument de monitorizare post-instituționalizare.

În centrele de tip rezidențial ori sub îngrijirea asistenților maternali, abuzurile suferite de copii rămân nedescoperite și nesancționate. Mijloacele pe care minorii și tinerii le au la dispoziție pentru a reclama abuzurile fie sunt ineficiente, fie nu există. În jurul făptuitorilor se ridică adeseori ziduri birocratice menite să-i protejeze.

grafică: Dan Perjovschi
Textul integral al memorandumului poate fi consultat aici: https://voceacopiilor.ro/wp-content/uploads/2019/08/Memorandum-copii-institu%C8%9Bionaliza%C8%9Bi-final-1.pdf

Actualizări

2019-08-06 21:15:23 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2019-07-29 12:54:14 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2019-07-25 11:38:39 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2019-07-25 09:28:09 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2019-07-25 08:41:20 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2019-07-25 08:20:16 +0300

S-a ajuns la 10 semnături