Către: Ministerul Culturii, Domnul Ministru Bogdan Gheorghiu

Scrisoare Deschisă solicitând clasarea de urgență a imobilelor din str. 11 Iunie, nr. 50

Scrisoare Deschisă  solicitând clasarea de urgență a imobilelor din str. 11 Iunie, nr. 50

SCRISOARE DESCHISĂ
Ref.: Clasarea de urgență a imobilelor din str. 11 Iunie, nr. 50/ Intrarea Ovidiu nr.6 , Sector 4, București

Stimate Domnule Ministru,

Vă solicităm declanșarea procedurii de clasare în regim de urgență pentru imobilele din Str. 11 Iunie, nr. 50 (propus spre demolare in PUZ-ul elaborat pentru Strada Gramont nr. 38 - Intrarea Ovidiu nr. 6), Sector 4, București.
Această solicitare a fost deja transmisă Direcției de Cultură București, prin Fundația Pro Patrimonio, în 22 iulie 2019, dar Direcția de Cultură a respins analizarea ei. Considerăm o mare pierdere pentru patrimoniu, pentru oraș și comunitate că acest ansamblu industrial să dispară, iar refuzul Direcției de Cultură de a analiza cererea ne îngrijorează, dat fiind atribuțiunile acesteia de protejare și conservare a valorilor culturale și istorice ale orașului.

Este de datoria noastră civică să insistăm asupra certitudinii că patrimoniul industrial din București este unul cu adevărat remarcabil pentru sud-estul Europei, acoperind generos perioada dintre secolele al XIX-lea – al XX-lea, iar politicile de protecție ale acestuia trebuie să țină seama de semnificația sa culturală, ca element determinant al evoluției societății.
În mod special, clădirea Fabricii Apollo reprezintă un element de patrimoniu industrial emblematic pentru orașul nostru și pentru cartierul Carol-Filaret, în al cărui ecosistem protejat se înscrie alături de alte clădiri martor din zonă. Halele construite în 1898, care au supraviețuit razboaielor, naționalizării, sistematizării și privatizării, au fost reconvertite cu succes și găzduiesc de peste 15 ani un hub cultural creat organic, validat de-a lungul timpului atat de locuitorii din cartier și din București, cât și de scena creativă locală și internațională.
A privi Fabrica Apollo drept o grămadă de cărămizi vechi fără valoare patrimonială reprezintă o gravă eroare pe care vă rugăm să o preveniți. În acest sens, apreciem că este de datoria Direcției de Cultură a Municipiului București , în subordinea ministerului pe care îl conduceți, să acționeze în direcția protejării patrimoniului industrial din zona Carol-Filaret prin aprobarea începerii de urgență a procedurii de clasare a imobilului din str. 11 Iunie, nr. 50, Sector 4, București.

De ce este important?

Reluăm sintetic câteva argumente pentru clasare potrivit criteriilor stabilite de Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice aprobate prin OMC 2260/2008 cu modificările și completările ulterioare:
art. 8 - vechime: medie. Potrivit planurilor istorice ale Bucureștiului anexate, o parte dintre corpurile de clădire ale incintei au fost construite înainte de 1895-1899, iar cea mai mare a corpurilor sunt realizate în perioada 1899-1911.
art. 9 - valoarea arhitecturală, artistică şi urbanistică: medie. Valoarea partiului arhitectural al incintei și construcțiilor rezidă din faptul că acestea exprimă sincer necesitățile industriei care le-a produs, cât și din ilustrarea prin extinderile și modificările construcțiilor survenite de-a lungul timpului a evoluției industriei. Potrivit planurilor Bucureștiului de la 1911 imobilul a aparținut lui Oprea Soare, dacă identitatea se verifică pe parcursul cercetării ulterioare declanșării clasării, comanditarul reședinței realizate de arh. Petre Antonescu, azi monument istoric din str. Bordea Poenaru, București, important comerciant de cherestea. Astfel, imobilul din Str. 11 Iunie devine important pentru explicarea existenței celui din str. Bordea Poenaru.
art. 10 - raritate şi unicitate – medie. Dintre siturile industriale ale Bucureștiului, un număr relativ redus se mai păstrează, cu atât mai mult se impune clasarea în Lista Monumentelor Istorice.
art. 11 - valoarea memorial-simbolica – medie. Imobilul din Str. 11 Iunie este legat de activitatea unui important comerciant și o mărturie importantă în explicarea existenței monumentului istoric din str. Bordea Poenaru. In a doua parte a sec. al XX-lea și până în anii 2000, aici a funcționat „Fabrica de de Ciorapi și Tricotaje Apollo”. Imobilul este important in mentalul colectiv contemporan, aici funcționând un important hub cultural, „Fabrica”, unul dintre puținele exemple de bună practică din București în utilizarea spațiilor fost industriale.

Această evaluare poate fi aprofundată prin studii de specialitate doar dacă veți demara declanșarea procedurii de clasare.

Credem cu tărie că trebuie să salvați aceste clădiri, martori peste timp ai evoluției și transformării orașului și păstrarea lor ca spații destinate activităților sociale, care să faciliteze și să stimuleze interacțiunea vizitatorilor și a rezidenților cu spațiul tematic și între ei, precum și apariția și înflorirea proiectelor comunitare.

Poate că drumul de urmat este transformarea zonei Carol-Filaret într-un larg spațiu dedicat științei și tehnicii, un uriaș muzeu în aer liber din categoria eco-muzeelor unde clădirile nu sunt mutate de pe amplasamentele originale, după model francez, o platformă în care vechiul și noul să coexiste și să ofere oamenilor o experiență urbană post-industrială coerentă și în armonie cu nevoile lor sociale, reconciliind trecutul zbuciumat cu asaltul consumerismului post-modernist al prezentului.
Vă rugăm să oferiți comunității locale și Ministerului Culturii șansa unui asemenea proiect prin nedistrugerea și prezervarea fondului industrial construit care există în acest moment.
Stă în puterea Dvs. să salvați de la distrugere Fabrica Apollo, prin declanșarea procedurii de clasare în regim de urgență și, în sens mai larg potențialul de reconversie al întregului cartier Carol – Filaret, să fiți un vizionar și un curator al culturii urbane care salvează sufletul orașului și îl redă oamenilor și comunităților care îl iubesc și îl prețuiesc cu adevărat.
Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul pe care suntem încredințați ca îl veți acorda acestui demers benefic capitalei noastre!

Cu stimă,

Grupul Civic Carol-Filaret

Punctul de vedere enunțat mai sus de către Grupul Civic Carol-Filaret este susținut și de către următoarele organizații, asociații și personalități:

Institutul Național al Patrimoniului
Filiala București a Ordinului Arhitecților din România
Pro Patrimonio
Fundația Comunitara București
Asociația Pro.Do.Mo
Asociația ARCEN
Asociația NOD makerspace
Asociația La Firul Ierbii
Asociația Zeppelin
Asociația Kontakt
Fundația DALA
Fundația Calea Victoriei
Asociația Grupul de Inițiativă Kiseleff
Asociația Incotroceni
Floreasca Civică
Rețeaua Civică București
Asociația pentru Tranziție Urbană
Asociația Legendary Sports
Asociația Pure Origins
Bike Fm
Asociația Locus
Asociația IDEILAGRAM
Asociația Matka
Prof. Dr. Liviu Chelcea, Universitatea București
Dr. Gruia Badescu, Universitatea Konstanz
Dr. Simina Badica, curator, Casa Istoriei Europene
Ioana Popescu, etnolog

Strada 11 Iunie, București, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL