Skip to main content

Către: PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA DEPUTATILOR Comisia pentru Cercetatrea Abuzurilor, Coruptiei si pentru Petitii Domnului Presedinte Mircea Man,

Salvati zona istorica "Brasovul vechi"

Stimate Domnule Presedinte,

Prin prezenta, va solicitam sprijinul pentru conservarea patrimoniului cultural si arhitectural romanesc, pentru respectarea prevederilor Art 29 alineatul ( 1) din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

In fapt,Primaria Municipiului Brasov a emis Autorizatia de construire cu numarul 57 in data de 25.01.2016, la adresa din municipiul Brașov, strada Ioan Bogdan nr. 6 , județul Brasov.
Locatia este situata in Zona istorica de protectie a monumentelor istorice Biserica « Sf Bartolomeu », zona de rezervatie de arhitectura «Brasovul vechi», incadrata in zona L1b – subzona Locuintelor individuale si colective mici cu MAXIM P+2E niveluri situate in interiorul zonei protejate (TC1C1) cu parcelari traditionale sau spontane. Biserica « Sf. Bartolomeu » este inscrisa in Lista monumentelor istorice actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor sub nr. 2361/2010.
Santierul semnalat se afla la aprox. 200 m de Monumentul istoric ”Biserica Sf. Bartolomeu” fortificatie medievala BV-I-m-B-11258.01 datata sec. XII – XIV, Epoca Medievala, din situl arheologic de la Brasov, punct “Dealul Sprenghi” BV-I-s-B-11258.

Urmare a demersurilor noastre, am adus in atentia Inspectoratului de Stat in Constructii Brasov prin sesizarea nr. 29739/ 22.08.2016 urmatoarele aspecte :

1. Constructia se incadreaza in zona L1b – Subzona Locuintelor individuale si colective mici, cu maxim P+2E situate in interiorul zonei protejate, cu parcelari traditionale/spontane (zona protejata arhitecturala TC1C1), care prevede edificarea de locuinte individuale mici cu maxim P+2E niveluri (3 niveluri); în realitate se execută locuinte colective cu 5 niveluri (D+P+2E+M), prin nerespectarea regimului de inaltime specific zonei istorice de protectie Brasovul Vechi.

2. Conform dispozitiilor legale in materia urbanismului se admite mansardarea cladirilor existente, cu conditia ca aceasta sa nu fie o falsa mansardare, ci sa se inscrie in volumul unui acoperis cu panta de 45 grade. In realitate, noua constructie tinde la realizarea unui nou etaj, camunflat intr-o mansarda falsa, si inscrierea unui acoperis cu panta de 60 grade.
Mentionăm că P.U.G. Brasov permite doar mansardarea constuctiilor existente, nu si a celor noi.

3. Conform art. 350/2001 republicat anexa 2 in calculul coeficientului de utilizare a terenului (C.U.T.) - Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor.
Memoriul tehnic propune in cadrul autorizatiei constuirea unui subsol si calculeaza C.U.T. eliminand subsolul.
In realitate, autorizatia a fost emisa pentru construirea unui DEMISOL care se ridica la o cota de un metru (1m) peste nivelul terenului si are inaltimea de 2,36 m.
Semnalam depasirea C.U.T-ului din autorizatia de constructie.

4. Nu este asigurat un spatiu verde necesar pe parcela de min 25% si nu exista posibilitatea plantarii unui arbore la fiecare 100 mp, astfel cum prevede legea.

5. Exista suspiciuni privind asigurarea locurilor de parcare necesare si suficiente pentru numarul de apartamente prevazute.

6. Exista suspiciuni privind nerespectarea retragerilor fata de limitele de proprietate, cu respectarea distantelor minime, dar nu mai putin de h/2, conform P.U.G. Brasov.

Solicitam Institutiei Prefectului Municipiului Brasov anularea in justitie a autorizatiei de constructie si sistarea executarii lucrarilor de constructie, conform articolului 12 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Demersurile noastre la Inspectoratul de Stat în Constructii Brasov (sesizarea înregistrată sub nr. 29739 din 22.08.2016), la Primaria Brasov (adresa numarul 65567 din 19.Aug. 2016) si Directia Patrimoniu Brasov – Directia Judeteana pentru Cultura Brasov (adresa înregistrată sub nr. 568 din 24.08.2016) au ramas fara raspuns in termenul prevazut de lege.
Mai mult, dezvoltatorii se aproprie de finalizarea acestei constructii.

In acest sens, apelam la ajutorul Dvs. si va rugam sa solicitati Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Inspectoratul de Stat in Constructii impreuna cu Politia Locala- Directia de Disciplina in Constructii sa verifice cu celeritate, obiectiv si profesional, conform dispozitiilor legale aplicabile, si in teren constructia de pe str. Ioan Bogdan nr. 6 din Brasov si sa se interzică emiterea de catre Primaria Municipiului Brasov a certificatului de atestare a edificarii constructiei, pentru a împiedica inscrierea dreptului de proprietate în evidentele de cadastru si publicitatea imobiliara si producerea efectelor juridice in circuitul civil.

Cu deosebita consideratie,
In asteptarea raspunsului Dvs,

Grupul Civic “Salvati Zona Istorica Brasovul Vechi” (participanti petitie in anexa semnaturi)

De ce este important?

Grupul Civic Salvati Zona Istorica Brasovul Vechi, lupta pentru Conservarea patrimoniului arhitectural romanesc din Brasovul Vechi prin respectarea caracteristicilor arhitecturale a zonei (sec XVII – XVIII), prin respectarea cu celeritate a prevederilor legale P.U.Z. – „Brasovul Vechi” , prin constructia a maxim P+2E niveluri (3 niveluri) a locuintelor colective in zona istorica (Prevedere legala P.U.Z. – „Brasovul Vechi”).
Solicitam verificarea cu celeritate a legalitatii autorizatiei de constructie nr. 57 din 25.01.2016 emisa de Primaria Brasov, privind imobilul situat in municipiul Brasov, str. Ioan Bogdan nr. 6, judetul Brasov.

Brașov, Județul Brașov, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2016-10-09 09:26:54 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2016-10-07 00:37:55 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2016-09-29 23:31:10 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2016-09-28 12:27:32 +0300

S-a ajuns la 10 semnături