Skip to main content

Către: Guvernul României

Nu împingeți ONG-urile în prăpastie!

Noi, semnatarii și semnatarele acestei petiții, vă solicităm să abrogați de urgență Art. LIII, al. 6 și parțial al. 7 (La articolul 25, alineatul (4), literele i^1), i^2) se abrogă.) din Ordonanța trenuleț, părțile care afectează veniturile ONG-urilor. Considerăm că dispariția lor de la 1 ianuarie va afecta semnificativ veniturile ONG-urilor punând în pericol activitatea lor. Acest lucru ar putea avea drept urmare închiderea unor centre sociale, spitale private sau suspendarea unor activități culturale.

De ce este important?

Articolul si aliniatele vizate prevăd:
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
6.
La articolul 25 alineatul (4), partea introductivă a literei i) semodifică și va avea următorul cuprins:„i)
cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:”
7.
La articolul 25, alineatul (4), literele i^1), i^2) se abrogă.

Efectul acestor modificări are următoarele rezultate:
Începând cu data de 01 ianuarie 2024, se abrogă dreptul microîntreprinderii de a reduce impozitul pe venit cu sumele reprezentând sponsorizări. Astfel ultimul an fiscal în care o microîntreprindere poate diminua impozitul pe venitul microîntreprinderii pe seama sponsorizărilor sau a redirecționa impozitul este anul 2023.

Întrucât punctele vizate de Ordonanța trenuleț prevăd abrogarea următoarelor beneficii:
"cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat"

societățile comerciale nu vor mai avea nici un beneficiu fiscal pe urma sponsorizărilor. Astfel ONG-urile oricum subfinanțate vor întâmpina dificultăți și mai mari privind strângerea de fonduri în vederea desfășurării activității lor.

Semnează și tu petiția prin care solicităm Guvernului României să abroge modificările Ordonanței trenuleț care pot duce la moartea ONG-urilor din România!

Actualizări

2024-02-13 03:22:34 +0200

S-a ajuns la 10 semnături