Skip to main content

Către: Parlamentul Romnâniei

Lipsa apei potabile în România-atentat la sănătatea publică

Lipsa apei potabile în România-atentat la sănătatea publică

Cerem, prin această petiție, revizuirea Constituției prin introducerea dreptului garantat la apă potabilă de calitate. În România este nevoie de o legislație clară pentru a oferi cetațenilor dreptul la apă potabilă de calitate, sancționarea nerespectarii acestui drept cât și soluționarea imediată a problemelor acolo unde cetățenii duc lipsa apei potabile de calitate.

De ce este important?

Aducem aminte că România este membră ONU iar la 28 Iulie 2010, prin Rezoluția 64/292, Adunarea Generală a ONU a recunoscut în mod explicit dreptul omului la apă și canalizare și a fost recunoscut faptul că apa potabilă curată și canalizarea sunt esențiale pentru realizarea tuturor drepturilor omului. Rezoluția solicită statelor și organizațiilor internaționale să furnizeze resurse financiare, să contribuie la consolidarea capacităților și la transferul de tehnologie pentru a ajuta țările, în special țările în curs de dezvoltare, să furnizeze apă potabilă și canalizare sigură, curată, accesibilă pentru toți.
In prezent, la nivel național avem legea 458/2002*republicată care reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII OAMENILOR, împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calității ei de apă curată și sanogenă, DAR CU TOATE ACESTEA, DIN CAUZA POLUĂRII, LIPSEI DE INFORMAȚII ȘI A CORUPȚIEI DINTRE INSTITUȚII, cetătenii au fost și vor fi îmbolnăviți din cauza apei contaminate. În mediul rural, mulți oameni nu își permit să cumpere apă îmbuteliată, care și acest fapt duce la o poluare masivă de plastic. În prezent, românii au ales să consume tot mai multă apă îmbuteliată, înregistrând o creștere a acestui consum de aproximativ 30% în 5 ani, de la 69 litri/cap locuitor în 2012, la 90 de litri/cap locuitor în 2017.
România este încă în urma obiectivelor Tratatului de Aderare la UE privind acoperirea națională cu servicii de apă și tratarea apelor uzate. În prezent, rata de conectare la servicii de apă este în jur de 70% iar la servicii de canalizare în jur de 53% fiind cele mai scăzute dintre țarile UE atât pentru apa potabilă, cât și pentru canalizare.
Dacă autoritățile publice generale cunosc situația în care cetațenii sunt orăviți, încet dar sigur, în fiecare zi cu o apă plină de nitrați, nitriți și bacterii, atunci voit, participă la un atentat la sănătatea publică iar acest lucru este inadmisibil!!!
Cetățenilor trebuie să li se ofere periodic toate informațiile despre apa pe care o consumă, să aibă dreptul de a o verifica în mod gratuit, odată pe an iar dacă aceasta este neconformă, să li se ofere din partea primariilor în mod gratuit posibilitatea de a instala filtre de apă în locuințe.
Acest lucru este la fel de important și pentru școlile din România, acolo unde copiii noștri nu au poibilitatea de a consuma o apă potabilă de calitate.
În anul 2021, cu toata tenhonogia și posibilitațiile de care dispunem, este de neacceptat ca cetățenii, atât din mediul rural cât și urban, să nu aibă posibilitatea de a consuma în mod gratuit apă potabilă de calitate.
APA ESTE SURSA VIETII!
ESTE UN BUN PUBLIC ȘI NU O MARFĂ!

Actualizări

2021-03-24 10:52:41 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2021-03-22 19:02:20 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2021-03-22 17:06:32 +0200

S-a ajuns la 10 semnături