Skip to main content

Către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Primăria Năvodari, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța

#ÎMPREUNĂ salvăm Lacul Siutghiol

#ÎMPREUNĂ salvăm Lacul Siutghiol

Ajutați-ne să salvăm ARIA PROTEJATĂ NATURA 2000 LAC SIUTGHIOL, de la dezastrul ecologic la care este supusă.
Solicităm, in maxima urgenta, luarea de măsuri pentru stoparea lucrărilor de intervenție asupra configurației actuale a malurilor Lacului Siutghiol și a lucrărilor abuzive de asanare a porțiunilor de luciu de apă, din partea beneficiarilor terenurilor aflate în vecinătate, verificarea legalității lucrărilor de construcție desfășurate pe malurile lacului în perimetrul delimitat de străzile M14, M12 și Lacul Siutghiol, precum și luarea de măsuri concrete de protecție și conservare a situl protejat Natura 2000.

De ce este important?

Directivele Natura 2000 – Directiva Păsări și Directiva Habitate – sunt în vigoare din anul 1979, respectiv 1992. Sunt recunoscute ca unele dintre cele mai solide și inovatoare legi din lume pentru protejarea animalelor, vegetației sălbatice și habitatelor naturale împotriva presiunilor și riscurilor de dispariție. Datorită acestor două legi majore, Europa are acum cea mai mare rețea de arii naturale protejate din lume, denumită Natura 2000, care acoperă aproape o cincime din suprafața terestră și 4% din suprafața marină a continentului.

Prin implementarea rețelei Natura 2000, în România, Lacul Siutghiol a devenit Arie de Importanță Avifaunistică (AIA)conform Directivei Habitate 92/43 din 1992 și Arie de Protecție Specială Avifaunistică (SPA), conform Directivei Păsări 79/409 din 1979 și HG 1284/2007, cod ROSPA0057.

Pe Lacul Siurghiol cuibăresc în zona de stufăriș, treizecișiuna de specii protejate de păsări sălbatice, iar în perioada de migrațiune, aici își au locul douăzecidemii de exemplare de păsări de baltă, ceea ce face ca Lacul Siutghiol să fie posibil candidat sit RAMSAR. Dintre speciile de păsări aflate în pericol sunt: pescărușul albastru, stărcul roșu, rața roșie, buhaiul de baltă, gâsca cu gât roșu, barza albă, eretele de stuf, egreta mică, șoimul de seară, presura de grădină, cufundacul, stârcul pitic, ciocârlia de Bărăgan, ciocârlia de stol, pietrarul negru, chira de baltă, chira mică, chira de mare, cormoranul mic, chirighița cu obraji albi.

În Mamaia-Sat, în perimetrul delimitat de stăzile M14, M12 și malul lacului Siurghiol, au fost sau sunt în curs de derulare, construcții private cu acces direct la luciul de apă. Prezenta solicitare se referă stoparea de urgență a lucrărilor desfășurate de beneficiarii terenurilor private, asupra malului lacului Siutghiol, lucrări ce au ca rezultat modificarea geografiei naturale a malului lacului, prin lărgire acestuia în detrimentul zonei de stufăriș și a luciului de apă. În imaginile atașate se vede clar, cum au fost “căștigate”, progresiv, porțiuni largi de teren ca urmare a asanării luciului de apă și cum au fost distruse zonele importante de stufăriș atât de necesar habitatului păsărilor.

Situația este cu atât mai presantă, cu cât pe 12 februarie 2020, Comisia Europeană a deschis formal procedura de infringement împotriva României, din cauza incapacității gestionării tăierilor forestiere ilegale, dar și pentru că unele habitate protejate au dispărut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei Habitate şi a Directivei privind păsările.

Suntem, deasemenea, îngrijorați de efectul pe care aceste construcții civile îl pot avea asupra ecosistemului lacului Siutghiol, întrucât suspectăm că, în condițiile în care zona în care acestea se află, nu dispune de un sistem de canalizare, evacuarea apelor uzate, a dejecțiilor și a materialelor biologice se face direct in apele lacului.

Năvodari 905700, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2020-02-21 05:01:27 +0200

S-a ajuns la 1,000 semnături

2020-02-18 18:36:51 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2020-02-17 23:30:22 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2020-02-17 21:57:11 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2020-02-17 21:25:09 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2020-02-17 21:12:13 +0200

S-a ajuns la 10 semnături