Skip to main content

Către: Guvernul României, Autoritatea Electorală Permanentă

Experții electorali solicită respect!

Fotografie de Element5 Digital pe Unsplash

   Către,
Guvernul României
            Autoritatea Electorală Permanentă -d-nului Președinte Toni Grebla
Direcția Națională de  Statistică 
 
Subsemnații, Experți Electorali,  formulăm prezentul

MEMORIU

prin care solicităm în primul rând să fim respectați!
 
Având în vedere modul de organizare si de desfășurare a alegerilor din data de 9 iunie 2024 vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

  1. Remunerația experților electorali;
  2. Organizarea deficitară, lacunară, nefavorabilă condiției umane in sine.

  1. Solicităm refacerea pontajelor pentru președinți și locțiitori și pontarea acestora cu câte 10 (zece) zile de muncă, având în vedere comasarea a două scrutine, deci dublarea volumului de munca!

Ni s-a acordat „o zi libera”, 10 iunie 2024, pentru a sta la cozi infernale, fără a ști când vom reuși in sfârșit sa predam materialele și sa ajungem fiecare la casa lui( majoritatea dintre noi am finalizat procedurile dupa 30 sau mai multe ore de muncă și nesomn.. Acesta a fost punctul în care cu toții am simțit la cote maxime nivelul de umilință si lipsa de respect.Nu s-au respectat ordine de pe oferit bonurile de ordine, iar condițiile de așteptare au fost sub orice critică .

Solicităm eliberarea adeverințelor pentru ziua liberă din 11.06.2024, având in vedere faptul ca ziua de 10 iunie a fost muncită în totalitate de toți experții electorali. Ziua de 11 va fi declarată zi libera pentru recuperarea orelor nedormite în cele doua zile anterioare acestei date sau orice altă zi lucrătoare în decursul lunii.

Desfășurarea alegerilor electorale s-a realizat cu nerespectarea legislației muncii aplicabilă la nivel național și UE, astfel:

-Art. 4 dinCodul Muncii referitor la interzicerea muncii forțate
-Art. 6 din Codul Muncii referitor la asigurarea de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare.

-Art. 39 Codul Muncii referitor la drepturile salariațilorla salarizare pentru munca depusă, repaus, demnitate , securitate și sănatate în munca etc.

-Art. 120 Codul Muncii referitoare la efectuarea muncii suplimentare
-Art. 125 Codul Munciireferitoare la munca de noapte
-Convenția Europeana a Drepturilor Omului prevede dreptul la demnitatea umană și dreptul la integritate a persoanei  ce ne-au fost încălcate nouă, experților electorali și interzice tratamentele inumane și degradante, respectiv munca forțată. 


2.   Din punct de vedere al organizării secțiilor de votare:

Număr de persoane înscrise pe listele electorale permanente au creat disproportionalitate între  secțiile de votare;
Sălile în care au fost organizate secțiile de votare erau, în cea mai mare parte, foarte mici, unele fără grupuri sanitare.
Au fost multe secții în care atât președintele, cât și locțiitorul au fost la o primǎ experiență a alegerilor;
Buletinele de vot au fost legate în calupuri de câte 400 de bucăți, fiind obligați la final să anulăm sute sau mii de buletine de vot .
 
PROPUNEM :
 
-Asigurarea în Secții a cel puțin unei ștampile cu mențiunea „Anulat”
- A se avea în vedere, la numirea președintelui și a locțiitorului, ca cel puțin unul să fie cu experiență
- Legarea  buletinelor de vot în calupuri de maxim 100 de bucăți,
- Oferirea posibilității președintelui Biroului Electoral al Secției de Votare de a ponta membri în funcție de munca efectiv prestată,
- Acordarea numerelor de ordine pentru predarea materialelor la momentul validării proceselor verbale în SIMPV, și respectarea numerelor de ordine alocate,
- Ghișee cu prioritate la predare secțiile de votare care au validat procesele verbale fără erori,
 - Depozitarea sacilor sub paza și supraveghere video și împărțirea procesului de predare-primire pe mai multe zile,
- Oferirea unui spațiu de așteptare cu respectarea demnității umane, precum și asigurarea de apă ,
 - Asigurarea a cel puțin unei mese calde în ziua votării,
-  Remunerarea președintlui, locțiitorului și operatorului tableta în conformitate cu legislația muncii din România și cu reglementarii europene aplicabile la nivel național,
-respectare legislației muncii raportat la condițiile de munca, numărul orelor  lucrate, sporurilor cuvenite etc.


 

De ce este important?

Această campanie își propune să obțină respectarea drepturilor fundamentale pentru experții electorali care au participat la Alegerile organizate în data de 9 iunie: dreptul la demnitatea umană,  integritate a persoanei , respectarea Convenției Europene a Drepturilor Omului ce interzice tratamentele umane și degradante, respectiv munca forțată. 
Avem în vedere faptul că majoritatea expertilor electorali am lucrat neîntrerupt mai mult de 30 de ore  în condiții de epuizare neuropsihica și fizică, cu încălcarea drepturilor prevazute de legislația muncii, volumul de muncă fiind dublu, având în vedere comasarea a două scrutine de alegeri, pentru că guvernanții au dorit să facă economii la Bugetul de stat în detrimentul sănătății noastre.
Ne propunem o mai bună organizare a procesului electoral, altfel încât experienta aceasta să nu se mai repete.
România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2024-06-15 10:37:21 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2024-06-14 20:41:56 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2024-06-14 15:48:33 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2024-06-14 15:20:56 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2024-06-14 15:11:20 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2024-06-14 15:02:56 +0300

S-a ajuns la 10 semnături