Skip to main content

Către: Tuturor orădenilor

Vrem burse școlare pentru elevii orădeni!

Vrem burse școlare pentru elevii orădeni!

Consiliul Județean al Elevilor Bihor solicită alocarea în bugetul de venituri şi chelutieli al municipiului Oradea aferent anului 2018 de fonduri bugetare consistente, care să reflecte nevoile comunităţii, pentru finanţarea celor 4 tipuri de burse şcolare.

De ce este important?

Având în vedere:
- Îndatorirea organelor locale ale puterii administrative de a sprijini sectorul educaţional, materializate în alocarea de fonduri bugetare prin finanţarea complementară
- Nevoia de sprijin identificată în comunitatea locală atât pentru elevii defavaorizaţi, cât şi pentru cei merituoşi.
- Prevederile art. 82 din Legea Educaţiei Naţionale şi a OMECTS 5576/2011, care oferă posibilitatea primăriilor de a aloca 4 tipuri de burse şcolare , şi anume de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, fiecare deservind împlinirii unuia dintre scopurile declarate de legiuitor
- Situaţia actuală la nivel naţional, Oradea fiind unul din singurele municipii de judeţ în care elevii nu beneficiază de niciun tip de bursă şcolară asigurată din finanţarea complementară

Oradea, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2021-08-21 02:06:20 +0300

S-a ajuns la 10 semnături