Skip to main content

Către: Primăria Joița, Consiliul Local Joița, Instituția Prefectul Județului Giurgiu

Vrem apă și canalizare în comuna Joița

Vrem apă și canalizare în comuna Joița

Noi, cetățenii comunei Joița, solicităm în mod obligatoriu aprobarea și demararea proiectului de branșare la apă a cetățenilor comunei Joița, precum și demararea procedurilor pentru dezvoltarea rețelei de canalizare, proiecte atât de necesare pentru locuitorii unui sat de la marginea capitalei, condamnați să trăiască în secolul XVII.

Comuna Joița este situată la doar 15 km de capitala României, București și cu toate acestea, lucrurile continuă să stagneze, nivelul calității vieții este același ca acum 10 ani, iar perspectivele unui viitor mai apropiat de normalitate întârzie să apară.

Necesitatea promovării acestui proiect vine și pe fondul dezvoltării economico-sociale a comunei, aceasta depinde în mod evident de gradul de echipare edilitară dar și de asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării activității potențialilor investitori sau consumatori, prin ridicarea standardelor de viață, iar acest lucru poate fi realizat doar prin realizarea infrastructurii de apă și canalizare!

De ce este important?

În ciuda faptului că ne aflăm în imediata apropiere a centrului economic al țării, capitala României, condițiile de viață din comuna Joița nu par să se amelioreze, iar oamenii care ar fi trebuit să se îngrijească de binele cetățenilor nu au reușit să ofere perspective viabile pentru un trai decent, pentru crearea unor condiții de viață civilizate.

Cel mai grav este că nici acum, în al 12-lea ceas, focusul lor nu pare să fie îndreptat către aceste obiective, așa că găsesc necesar ca noi, cetățenii simplii ai comunei, să ne implicăm serios. Așadar, supun spre dezbatere publică proiectul care vizează branșarea la apă a cetățenilor comunei Joița și în același timp, demararea procedurilor pentru dezvoltarea rețelei de canalizare.

Dacă ei nu au de gând să facă mai mult, găsesc necesar ca cetățenii să se implice în viața publică a comunei, pentru a reuși să obținem un astfel de proiect atât de important.

DJ601A, Joița, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2021-02-01 19:51:19 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2021-01-28 09:21:13 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2021-01-27 19:47:13 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2021-01-27 18:06:30 +0200

Avem primii 10 semnatari. Toți cu buletin sau viză de flotant din comuna Joița. Hai că se poate.

2021-01-27 17:59:47 +0200

S-a ajuns la 10 semnături