Skip to main content

Către: Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, și domnului Prim Ministru

Scoaterea serviciilor de spălătorie-curățătorie din cadrul excepțiilor prevăzute în OM 2/21.03.2020

Scoaterea serviciilor de spălătorie-curățătorie din cadrul excepțiilor prevăzute în OM 2/21.03.2020

Vă solicităm respectuos să primiți prezenta sesizare și, în exercitarea atribuțiunilor legale care vă revin, să dispuneți măsurile care se impun pentru salvarea afacerilor:
a. scoaterea serviciilor din cadrul excepțiilor prevăzute și art. 2 alin. 1 din Ordonanța Militară 2/21.03.2020 respectiv suspendarea activității serviciilor de curățătorie desfășurate în Mall-uri, Centre Comerciale
b. ajutorul pentru plata salariilor după încetarea stării de urgența prin amânarea și eșalonarea pe o perioada de 6 la 12 luni a datoriilor acumulate la data de astăzi, pentru bugetul statului, contribuțiilor aferente salariilor si TVA.
c. suspendarea contractelor de închiriere si ca si consecința, neplata chiriei pe perioada stării de urgenta!
d. Includerea noastră in lista domeniilor afectate si care vor beneficia de masurile de sprijin care vor fi decise

De ce este important?

Prin prezenta, mai multe societăți comerciale având ca obiect de activitate codul CAEN 9601 „Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din piele și blană” prevăzute in art. 2 alin. 1 din Ordonanța Militară 2/21.03.2020: “Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie”, vă sesizam următoarele aspecte pentru care va solicitam să analizați si sa aveți in vedere problemele economice evidențiate în acest sens, mai jos:
1. Decizia autorităților de a lăsa la latitudinea noastră, a societăților să menținem deschise unitățile
de curățătorie in Mall-uri, Centre Comerciale, magazine stradale, în calitate de chiriași, ne obliga conform contractului de închiriere să ne continuăm activitatea. Decizia este doar o recomandare, dar proprietarii de Mall-uri, Centre Comerciale, magazine stradale interpretează imperativ in favoarea lor, ca o obligație din partea noastră ignorând comunicarea cu noi prin solicitările noastre. Aceștia nu sunt interesați că activitatea noastră economica a scăzut cu 100% , demonstrata prin statistici pe care le-am prezentat acestora prin înștiințări succesive. In unele cazuri putând fi aplicate penalități dacă ne suspendăm activitatea, chiar prin prisma riscului epidemiologic sesizat în scris.
2. In acest moment, menținerea în funcțiune a magazinelor noastre (curățătorii si spălătorii
comerciale), reprezintă un risc epidemiologic iar prin serviciile pe care le prestăm nu ne putem asuma responsabilitatea preîntâmpinării totale și prevenirii riscurilor de infectare și răspândire cu COVID 19 a angajaților si potențialilor clienți, cu toate eforturile pe care le-am face în mod rezonabil.

3. Toate spatiile in care funcționează curățătoriile - spălătoriile comerciale atât din Mall-uri, Galerii
Comerciale chiar si cele dispuse stradal, sunt afectate si in imposibilitatea de a funcționa și a furniza serviciile specifice, datorita blocării accesului atât căt și reducerea posibilității de mișcare a clienților in zonele de vânzare.

4. Situația noastră financiară se deteriorează, multe societăți comerciale din domeniu fiind în pragul
insolvenței din cauza chiriilor din Mall-uri, Centrele Comerciale care sunt sustenabile doar in condițiile unei activități normale. In acest moment acestea rămân neschimbate pentru această perioadă, in ciuda lipsei totale a clienților.
Neplata chiriilor duce implicit la executarea imediata a scrisorilor de garanție bancara, care asigura
garantarea contractului de închiriere. Nu va mai exista posibilitatea continuării activității, plata contribuțiilor la bugetul statului care sunt datorate in acest moment dar si in viitor. Prin plata integrala a chiriilor nu vom putea ajunge niciodată sa mai plătim contribuțiile la stat si alte dări necesare, respectiv salariile angajaților. Ponderea chiriei in totalul cheltuielilor operaționale este de aproximativ 30% si constituie principala cheltuiala in total cheltuieli, depășind cheltuielile de personal iar o societate mijlocie având un număr mediu de 80-100 de angajați.
Amânarea plații chiriei in baza Certificatului pentru Situații de Urgenta de la Ministerul
Economiei nu rezolva problema de fond a activității. Singura soluție pentru a putea relua activitatea la ridicarea stării de urgenta o constituie suspendarea activității, (legiferata) respectiv, suspendarea contractelor de închiriere si pe cale de consecința, neachitatei chiriei pe perioada stării de urgenta!

5. Menținerea serviciilor de curățătorie prevăzute in art. 2 alin. 1 din Ordonanța Militară
2/21.03.2020 in categoria „excepții” de la magazinele deja închise in contextul elementelor de mai sus:
a. creează marii greutăți în negocierile cu proprietarii de spații;
b. în lipsa unei activități economice ne aflam aflăm în imposibilitatea de a plăti chiriile și salariile în integralitate;
c. diminuarea rezervelor noastre în acest moment, la decapitalizarea accelerata, datorită ponderii ridicate a cheltuielilor cu chiriile in totalul cheltuielilor operaționale ale societății. Aceasta atrage după sine o grea îndatorare și va conduce ca în viitor, odată cu reluarea vieții si activității normale a societății să fim în imposibilitatea de a ne susține economic. Vom fi constrânși să reducem până la închiderea business-ului, să ne îndatoram peste măsură, astfel ca devenim victime ale situației, afectând clienții, angajații si societatea in general, statul și nu în ultimul rând pe noi .

Actualizări

2020-03-31 14:46:29 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2020-03-30 17:32:45 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2020-03-30 17:11:33 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2020-03-30 16:51:55 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2020-03-30 16:41:51 +0300

S-a ajuns la 10 semnături