Skip to main content

Către: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara; Administrația Bazinală de Apă Mureș; Garda Forestieră Timișoara; Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara; Kristof Vandenberghe

Salvați Streiul, opriți mafia balastierelor!

Noi, semnatarii acestei petiții, cerem APM Hunedoara să respingă solicitarea de acord de mediu pentru „stație sortare, spălare, concasare agregate minerale”, localizată în plin geoparc, în lunca Streiului, într-o zonă semi-naturală plasată foarte departe de localități, cu o valoare peisagistică și ecologică semnificativă. După cum scrie în memoriul de prezentare depus de Cora Invest Group SRL, stația este menită să sorteze material excavat din albia minoră a Streiului, deci impactul de mediu trebuie analizat cumulat, împreună cu balastiera care ar mutila albia râului.
Cerem Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate să-și facă datoria elementară, să protejeze integritatea ariei naturale protejate (Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului) prin emiterea unui aviz nefavorabil.
De asemenea, solicităm ABA Mureș să nu închirieze albia Streiului firmei MINEXFOR SA Deva și să nu emită aviz de gospodărirea apelor nici pentru stația de sortare, nici pentru balastiera care ar urma să fure substratul albiei râului.
Apelăm la Garda Forestiere Timișoara, pentru a controla legalitatea tăierii arborilor pe parcela cu număr CF 62419, situați atât în arie naturală protejată cât și în perdea forestieră de protecție.
Solicităm Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Hunedoara să corecteze datele false privitoare la parcela cu nr. CF 62419.
Apelăm la domnul Kristof Vandenberghe, secretar al Programului Internațional pentru Geoștiințe și Geoparcuri, pentru a solicita protejarea integrității Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului.

De ce este important?

Streiul ar trebui să fie pentru români un râu sacru. Este râul sub albia căruia se spunea că a fost ascunsă comoara lui Decebal, este râul dintre Ulpia Traiana Sarmizegetusa și Sarmizegetusa Regia. Dar, din păcate, cursul său mijlociu a fost mutilat de trei hidrocentrale ceaușiste. Însă cursul Streiului amonte de acestea și-a păstrat caracterul natural, are o valoare ecologică, peisagistică și științifică enormă. Sectorul de Strei din proximitatea satului Ciopeia reprezintă singurul curs de râu mare din Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.
Mai mult, pe vechile hărți cursul superior al Streiului, amonte de confluența cu Râul Mare, apare sub denumirea de Petros. Ea vine, desigur, de la patul pietros al albiei, acesta dă specificul și valoarea acestui râu, și este de neconceput să acceptăm să i se fure râului chiar specificul său!
Așa cum nu are ce să caute un gater într-o rezervație forestieră, nu are ce să caute o stație de sortare într-un geoparc!
Șefa S.T. Hunedoara al ANANP are o argumentație de avocat al distrugătorilor naturii și susține mutilarea Streiului, printr-o adresă cu tentă manipulatoare, cu date false, care denotă dispreț față de patrimoniul natural. De exemplu, alege doar ce-i convine dintre elementele cu importanță științifică protejate de geoparc și susține că acolo nu este zonă inundabilă, deși harta oficială Copiernicus prezintă întreaga parcelă ca zonă ripariană, inundabilă.
Conform OUG 57/2007, managementul unui geoparc se face în conformitate cu recomandările UNESCO. Potrivit acestora, geoparcul trebuie să conserve elemente geomorfologice şi peisagistice care furnizează informaţii pentru discipline ştiinţifice precum: geomorfologia, geografia fizică, hidrologia, sedimentologia şi pedologia. Evident că singurul curs de râu relativ mare în stare cvasi-naturală din geoparc furnizează informații științifice pentru toate aceste discipline. Geomorfologia fluvială a Streiului este extrem de importantă și orice deteriorare a sa i-ar știrbi valoarea științifică. Iar această importanță este la nivel de țară, pentru că nicăieri altundeva nu mai avem un râu relativ mare, în stare cvasi-naturală, într-un geoparc. Dacă în geoparc nu protejăm geodiversitatea, atunci evident că nu o vom face nicăieri.
Cele două activități industriale conexe ar reprezenta și o încălcare a Convenției de la Berna, o serie de specii protejate prin aceasta (Crex crex, Alcedo atthis, Cinclus cinclus, specii de Motacilidae, microchiroptere, Lutra lutra etc.) având habitatul pe suprafața vizată.
Exploatarea substratului albiei, chiar dacă are loc doar local, face ca întreaga structură a albie în amonte să se prăbușească, ca un castel de nisip. Impactul este perceput, în timp, chiar și pe zeci de kilometri în amonte. Iar Curtea de Justiei a UE a clarificat, în în cauza C-461/13, că este interzisă deteriorarea cu o clasă a structurii și substratului patului râului.
Nu doar corpul de apă de pe râu (RORW4.1.117_B1) ar fi afectat de balastieră, ci și corpul de apă subterană din luncă (ROMU16).
Legea Apelor prevede că ”se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore și în zonele de protecție precizate la art. 40 de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora.”
Fâșia de vegetație forestieră de pe malul stâng al Streiului, care acoperă și o parte din parcela 62419 (parcela pe care se propune stația de sortare), având o suprafață mult mai mare de 0,25 ha, reprezintă legal o pădure, coform art. 2, alin. 1 din Codul Silvic. Garda Forestieră ar trebui să verifice legalitatea defrișării din această pădure, de pe parcela 62419. OUG 57/2007 prevede, la art. 27, că este interzisă scoaterea terenurilor din circuitul agricol ori silvic pe raza ariei naturale protejate, cu excepția celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă. Geoparcul neavând un plan de management aprobat, nu există o zonă de dezvoltare durabilă. Acest fapt a fost clarificat deja în deciza definitivă a Curții de Apel Alba Iulia:
https://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2020/07/Decizie1728-alba-iulia_compressed.pdf
De asemenea, conform art. 2, litera d) din legea 289/2002, pădurea în cauză constituie o perdea forestieră de protecție. Ca sa nu mai avem scuze din partea distrugatorilor naturii, Direcția Silvică Hunedoara trebuie să depună toate diligențele necesare pentru intabularea perdelei forestire de protecție de pe Strei.
Parcela amenințată de proiectul industrial figurează la cadastru cu date false, ca ”teren neproductiv”.
O suprafață semi-naturală dintr-o arie naturală protejată nu are cum să reprezinte ”teren neproductiv”. Toate suprafețele de acest fel furnizează servicii ecosistemice. Cu atât mai mult o suprafață de luncă, implicit cu o valoare ecologică considerabilă.
Nu în ultimul rând, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului este menționat chiar și în ”Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România”.
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/11/Anexa-Strategie-ecoturism.pdf
Iar stațiile de sortare și balastierele sunt incompatibile cu ecoturismul.
Stim că patronul firmei, fost consilier județean, a trecut de la PSD la PNL, deci este în grațiile actualei guvernări, dar astfel de ingerințe ale politicului în domeniul protecție naturii trebuie să înceteze, dacă vrem să mai lăsăm vreo urmă de natură generațiilor următoare!
Râurile României și luncile acestora sunt devastate de către mafia balasterelor. Dacă nici într-un geoparc, unde protecția geodiversității (principala victimă a balastierelor) trebuie să primeze, nu sunt interzise balastierele, înseamnă că activitatea autorităților de mediu din România a ajuns să fie complet viciată de corupție. Și că declarațiile Ministerului Mediului cu privire la balastiere nu reprezintă decât miciuni politice.
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/dezastru-ecologic-pe-raurile-din-romania-utilajele-care-schimba-schimba-cursul-apelor.html

Actualizări

2020-08-25 19:41:49 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2020-08-25 13:31:20 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2020-08-09 11:02:20 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2020-08-09 10:29:39 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2020-08-09 00:36:20 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2020-08-08 21:14:38 +0300

S-a ajuns la 10 semnături