Skip to main content

Către: Primăria și Consiliul Local al Comunei Filipești

Salvați Conacul Zarifopol

Domnule Primar,
Din 2016, de când activitatea școlii din satul Cârligi a fost sistată, școala în care au învățat generații la rând de cârligeni, care a dat societății românești un număr impresionant de oameni de valoare se degradează de la o zi la alta în lipsa respectului față de trecut, față de comunitate, față de educație, față de cultură.
Conacul a fost construit cu aproape două secole în urmă, în 1850, primul proprietar fiind boierul Pavel Zarifopol (1821 - 1891). În jurul acestui conac s-a format o  ilustră familie de intelectuali din care amintim pe scriitorul Dinu Zarifopol, profesorul universitar Christina Zarifopol, criticul literar Paul Zarifopol, Ilinca Zarifopol Johnston. În aceeași clădire în care au pășit nume sonore ale culturii române precum Constantin Dobrogeanu-Gherea, Ioan Petru Culianu, Ioan Luca Caragiale, Alexandru Phillipide, Dimitrie Gusti, Garabet Ibrăileanu, Mihail Sebastian, Gala Galaction, Păstorel Teodoreanu. A fost o perioadă de înalt patriotism în societatea de atunci, de mari sacrificii, de elevație morală și intelectuală. 
Legea Monumentelor Istorice vă permite și vă obligă să interveniți în cazul clădirilor de patrimoniu aflate în litigiu. Lipsa unei acțiuni din partea Primăriei este la fel de agresivă ca și acțiunea directă a grupelor de vandali care trec noaptea și mai distrug porțiuni din conac. 
Vă solicităm să faceți ceea ce este datoria dumneavoastră pentru a evita producerea unor daune mai mari cauzate de trecerea timpului asupra acestei impunătoare clădiri de patrimoniu.
Fundația Pro Patrimonio, renumită pentru acțiunile sale de salvare a clădirilor istorice, prin persoana Doamnei Arhitect Raluca Munteanu, a indicat soluțiile minime de securizare a clădirii. Costurile se ridică la 6000 euro. 
Suntem conștienți care este rolul comunității, de aceea vă cerem să participați și să ascultați ceea ce comunitatea vă solicită : alocarea de urgență a sumei de 6000 de euro pentru aceste reparații. 
Apreciem toate acțiunile întreprinse de Primăria Filipești în interesul comunei și al cetățenilor ei, de aceea avem încredere că veți rezolva această problemă. 
Noi, fiii comunei și alți iubitori de istorie și cultură care ne aflăm risipiți în lume, așteptăm acțiunea Dumneavoastră legală și necesară. 
Cu respect,
Grupul de Inițiativă din Cârligi

De ce este important?

Suntem în situația în care România se află pe penultimul loc în Europa la testele Pisa, în situația în care oameni cu o educație dubioasă au ajuns la cârma acestei țări, situația în care școlile sunt supra-aglomerate, iar instituțiile de cultură sub-bugetate. Banii se duc spre festivaluri de mici și bere și nicidecum spre acțiuni relevante.
Pentru a se dezvolta, cultura și educația au nevoie nu de vorbe și birocrație, ci de respect manifestat prin alocări bugetare. 
Timp de aproape o sută de ani conacul a fost a familiei boierești Zarifopol.
Pavel Zarifopol cel care a cumpărat conacul și fiul său Iorgu Zarifopol au fost bărbații destoinici din familie care au administrat moșia Cârligi. Conacul a fost un izvor de cultură prin uriașa bibliotecă cu mii de volume. Educația aleasă pe care au primit o urmașii lor a făcut ca numele lor să fie cunoscute în țară și în străinătate: criticul literar Paul Zarifopol, scriitorul Dinu Zarifopol, prof. universitar Christina Zarifopol  și sora ei Ilinca Zarifopol Johnston de la universitatea Indiana SUA .
Avem nevoie de educație și cultură, ele aduc plus-valoare vieții, ele aduc bunăstare în sânul societății. Din ce în ce mai mulți români sunt conștienți de aceste aspecte. Conacul Zarifopol trebuie să rămână în picioare și trebuie să devină un pol de educație și cultură în regiunea Moldovei. Ce viitor ne așteaptă dacă noi nu avem grijă față de trecut, față de ce au realizat bun înaintașii noștri ? 
Avem datoria să solicităm autorităților să intervină, să respecte identitatea acestui neam pentru a nu ajunge să fim o populație fără memorie și fără conștiință. 
Lipsa de acțiune a administrației este generalizată în România, însă putem să o contracarăm printr-o acțiune constantă și punctuală. 
Vă cerem să semnați pentru oprirea acestei atitudini de indiferență a statului în fața clădirii istorice a Conacului Zarifopol și alocarea sumei de 6000 euro pentru securizarea clădirii și reparațiile de urgență. 

Cum va fi inmânată

Vom trimite această petiție pe mail și fizic, Primarului Comunei Filipești, Domnul Petrică Lungu, Consiliului Local și Direcției de Cultură din Bacău.

607187 Cârligi, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Linkuri

Actualizări

2024-06-19 16:56:09 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2024-05-17 09:04:47 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2024-05-16 21:55:47 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2024-05-16 20:10:32 +0300

S-a ajuns la 10 semnături