Skip to main content

Către: Ministerul Educației și cercetării și Ministerul Sănătății

Rezidențiat fără examen, la Medicină

Rezidențiat fără examen, la Medicină

Absolvenții de Medicină Generală, după 6 ani de facultate nu au aviz de liberă practică și sunt condiționați de un examen de rezidențiat să își aleagă o specializare. Cerem aviz de liberă practică la absolvirea facultății de Medicină Generală pentru specialități non-clinice, Medicină de familie cu un stagiu de pregătire de maxim 2 ani modular și intrarea în programul de Rezidentiat fără a mai susține examen national, intrarea in rezidențiat trebuind sa fie o continuare firească a ciclulurilor de pregătire în profesia de medic până la obținerea titlului de specialist și nu se impune să fie îngrădită și condiționată de un examen. Absolvenții de Medicină Generală trebuie sa își aleagă specializarea și departajarea sa fie făcută pe baza mediilor din timpul anilor de facultate, a notei de la licență și în urma unui portofoliu vizând stagiile de pregătire, programele educaționale la care a participat studentul în anii de facultate. Examenul de rezidențiat să fie susținut doar pe locurile cu post.

De ce este important?

După 6 ani de facultate care implică studiu intens și foarte mult stres, un absolvent de Medicină Generală se vede după absolvire în postura în care nu are niciun aviz de liberă practică în a profesa fiind condiționat de a da un alt examen național și acela foarte greu. Nici acest examen de rezidentiat nu îți oferă garanția că iți alegi o specializare pentru care ai vocație și aptitudini, mai mult, sunt mai multe locuri decât posturi pe specializări și nici după terminarea rezidențiatului, medicul specialist nu are garanția unui loc de muncă. Cerem astfel aviz de liberă practică și ca rezidențiatul să fie o continuare firească a programelor de pregătire în profesia de medic fără a mai fi condiționată de susținerea unui examen. Teoretic având statutul de studenți al ciclului 3 de învatamant universitar, studenții mediciniști nu trebuie să fie conditionați de un examen pentru a intra în programul de rezidențiat, acest examen trebuind sa fie dat doar pentru obținerea gradului de specialist.

România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorii

Actualizări

2022-05-07 17:07:15 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2021-09-13 12:29:24 +0300

S-a ajuns la 10 semnături