Skip to main content

Către: Primăria Municipiului Hunedoara/ Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara/ Garda Naționala de Mediu - Comisariatul Județean de Mediu Hunedoara

Opriți masacrarea arborilor din Municipiul Hunedoara

Opriți masacrarea arborilor din Municipiul Hunedoara

Solicităm

Primăriei Municipiului Hunedoara:

• Punerea la dispoziție pe site-ul primăriei spre consultare publică a regulamentelor, procedurilor de lucru, avizelor pentru fiecare arbore asupra căruia s-a intervenit prin tăiere, a listei contractorilor Salub Prest Hunedoara si CV-urile specialiștilor în horticultură si peisagistică ai acestei instituții.
• Punerea la dispoziție a metodologiei de toaletare pe specii de arbori si a criteriilor de oportunitate, precum si a instructajelor făcute personalului implicat în acest tip de activități.
• Punerea la dispoziție spre consultare publică pe site-ul primăriei a Registrului local al spațiilor verzi.
• Adoptarea unui regulament pe baze științifice cu privire la intervențiile asupra arborilor, urmărirea intervențiilor în teren de către specialiști în horticultură/arboricultură și peisagistică.

Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara:

• Informarea cu privire la numărul de avize emise pentru intervențiile de tăiere în coronamentul arborilor cu defalcarea acestora pentru arbori ornamentali si pomi fructiferi, precum si numărul de avize pentru tăieri definitive în municipiul Hunedoara aferente anilor 2019 si 2020. Justificarea tăierilor efectuate din punct de vedere al creșterii calității aerului.

Comisariatului Județean de Mediu Hunedoara

• Verificarea respectării legislației de mediu în activitatea Salub Prest Hunedoara în privința toaletarilor arborilor și a tăierilor definitive precum și intervențiilor asupra spatiilor verzi existente. Verificarea respectării legislației în acordarea avizelor de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara.
• stoparea intervențiilor de tăiere în coroana arborilor precum și tăierea definitiva a acestora pana la finalizarea verificărilor cu privire la legalitatea intervențiilor
• Aplicarea de măsuri legale în cazul în care legislația de mediu nu a fost respectată.

De ce este important?

Fiecare copac mutilat pe care îl vedeți prin Municipiul Hunedoara are în spate câteva sute de cetățeni indiferenți. Care s-au revoltat în in mediul on-line cât de abuziva este acțiunea primăriei în uciderea arborilor, necunoscând poate si modul legislativ de a acționa.
Inițiez acesta petiție pentru a vă îndemna la acțiune, pentru a vă mobiliza să luați atitudine.

Motivare în fapt:
1) În teren nu se marchează copacii asupra cărora urmează să se intervină, totul rămânând la latitudinea personalului operativ, adică a unor persoane care nu sunt specializate în peisagistică sau horticultură.
2) Toaletările sunt agresive, eliminându-se coronamentul în proporții nefirești. Specialiștii spun că arborii din coroana cărora se taie mai mult de 30 % sunt sortiți pieirii si se usucă intr-o perioadă de 2-5 ani.
3) Nu se indică ce crengi trebuiesc tăiate și în ce proporție, cât anume din ele să se taie si de ce, adică nu se arată niciun interes față de dezvoltarea ulterioară a coroanei arborilor, aspectul sau sănătatea acestora;
4) Nu se aplica tratamente pe tăieturi, lăsându-se deschisă poarta de intrare dăunătorilor;
5) Adesea, crengile tăiate sunt încărcate în mașinile personale ale operatorilor, ceea ce explică cel puțin parțial nesațul cu care sunt tăiați arborii.
6) Angajatii Salub Prest Hunedoara manifestă adesea nu doar lipsa de discernământ, pregătire, viziune si profesionalism, dar și rea-credință si un grad sporit de abrutizare.

Motivare în drept:
Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, prevede în cuprinsul art 12, alin (5): “În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arțar, mesteacăn, stejar) plantați pe spațiile verzi din domeniul public, precum și al celor plantați în aliniamente în lungul bulevardelor si străzilor, pe terenurile din zonele urbane si rurale, este interzisă intervenția cu tăieri în coroana acestora, cu excepția lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranța traficului pietonal și rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum și a celor de pe traseul rețelelor aeriene”. Alin. (6) al aceluiași articol precizează că "Deciziile luate la nivelul administrațiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoși din spațiile verzi, astfel cum sunt definite la art. 3, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după obținerea avizului emis de agențiile județene pentru protecția mediului, respectiv a municipiului București.

Conform art 23 alin. 1 d) din legea citată, încălcarea prevederilor articolului 12 alin. (5) și (6) se sancționează cu amendă contravențională de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoane fizice și de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice.

Solicităm primăriei sa stopeze intervențiile de tăiere în coroana arborilor precum si tăierea definitiva a acestora în absența unui studiu documentat asupra situației din teren, pentru fiecare arbore în parte.

Astfel de acțiuni de agresiune excesivă asupra arborilor sunt greu de imaginat în zone urbane din țări civilizate. Ne exprimăm dezaprobarea față de astfel de practici. Schilodirile copacilor si tăierile totale din ultimii ani contravin principiilor declarate ale Convenției Europene a Peisajului din 2000 precum și Cartei de la Leipzig din 2008, ambele documente ratificate și asumate de România. Conceptul de toaletare preventivă (sa măcelărim arborii ca nu cumva să pice la furtună) nu există în literatura de specialitate, iar practica aceasta a apărut in tara noastră relativ recent, pe fondul unor reglementări locale realizate fără consultarea specialiștilor care cunosc modul de funcționare al arborilor. În aceeași logică viciată, ar trebui interzise si autoturismele ca să prevenim accidentele.

Este regretabil că Primăria nu cunoaște faptul că tăierile agresive efectuate până în prezent NU PREVIN ACCIDENTELE, ci le favorizează! Potrivit specialiștilor în arboricultură, reducerea înălțimii și tăierea ramurilor principale vor duce la slăbirea arborelui și a sistemului său radicular (radacina). Riscul de cădere și rupere crește în acest fel.

Arborii sunt extrem de importanți pentru calitatea vieții locuitorilor municipiului. Trebuie știut ca 1m³ de coroana volum standard cu indice de densitate 1,00 absoarbe aproximativ 9 g CO2 pe ora și eliberează cel puțin 1.5 g O2, ceea ce ajuta la îmbunătățirea calității aerului.

De asemenea, trebuie menționat faptul că, pe timpul verii, temperatura scade cu aproximativ 3-4 grade sub coroana copacilor, aspect important, mai ales în condițiile încălzirii globale cu care ne confruntăm. Totodată, apartamentele din blocurile în apropierea cărora există arbori cu coroana generoasă beneficiază de temperaturi mai scăzute vara, reducând astfel costurile cu energia generate de achiziționarea și utilizarea aparatelor de aer condiționat.

Reducerea masivă a coroanelor și tăierea arborilor contribuie la creșterea temperaturii în oraș și diminuează calitatea aerului pe care îl respirăm cu toții, afectând grav sănătatea populației.

Consideram așadar imorală și ilegală tăierea fără discernământ, fără milă și fără avize a arborilor din municipiu. Toaletările periodice, punctuale, sunt utile cu condiția să fie făcute corect de specialiști în arboricultură și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Practica internaționala impune acțiuni de întreținere a arborilor stradali o dată la patru ani. Retezarea anuală a coroanei arborilor este o practică nejustificată dăunătoare atât arborilor, cât și oamenilor.

Solicităm stoparea intervențiilor de taiere excesivă, nejustificate în coroana arborilor din Municipiul Hunedoara.
Dorim un oraș verde în care sa respiram aer curat.

Hunedoara, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2020-02-27 10:00:37 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2020-02-26 23:05:18 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2020-02-26 20:10:38 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2020-02-26 18:36:51 +0200

S-a ajuns la 10 semnături