Skip to main content

Către: Parlamentului României

Legea Gino - instruire privind responsabilitățile la primirea buletinului

Legea Gino - instruire privind responsabilitățile la primirea buletinului

Propunem parlamentarilor să inițieze, să dezbată și să adopte „Legea Gino” - lege de completare a OUG 97 din 17 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.
Potrivit acestei propuneri: atunci când împlinesc vârsta de 14 ani, minorii vor urma o sesiune de instruire la sediul Poliției în raza căreia își au domiciliul sau reședința. Instruirea va fi făcută de un specialist în drept (polițiști, magistrați, avocați, grefieri, profesori, notari, executori, consilieri juridici) și va consta în filmulețe instructive, prezentări, întrebări și răspunsuri. Ea va privi mai ales responsabilitățile minorilor, răspunderea acestora, procedurile aplicabile, organele legii competente, sistemele de alertă în caz de violență domestică, abuz sexual, bullying, cyberbullying și porn revenge, răpire și alte subiecte practice stabilite prin prin ordin comun de către ministrul justiției și ministrul afacerilor interne. La sfârșitul instruirii, fiecare minor va primi un „certificat de cetățean responsabil”. Cu acesta minorul se va prezenta la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor și va ridica cartea de identitate.

De ce este important?

După parcurgerea sesiunii de instruire, fiecare participant va primi o dovadă numită „Certificat de cetățean responsabil”, care va fi o condiție pentru eliberarea cărții de identitate. Cu ajutorul acestui demers va crește responsabilizarea celor care primesc prima lor carte de identitate. Aceștia vor realiza că de acum faptele lor pot atrage consecințe serioase pentru societate și pentru viitorul fiecăruia. Mărind gradul de conștientizare a tinerilor, ei vor deveni ulterior adulți mai responsabili și vor învăța că legea este făcută să-i protejeze atât timp cât o vor respecta.
https://vedemjust.ro/index.php?p=LegeaGino

Categorii


Motivul semnării

  • Preventia poate elimina incalcarea legii. Responsabilizarea tinerilor trebuie sa fie o prioritate.
  • Doresc ca tinerii să devină mai responsabili și să scadă infracționalitatea juvenilă!

Actualizări

2020-01-09 09:40:54 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2020-01-09 08:21:07 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2020-01-09 06:14:51 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2020-01-09 01:12:50 +0200

S-a ajuns la 10 semnături