Skip to main content

Către: Primăria comunei Cârța

La Cârța, ne vrem Apa înapoi

Cerem anularea contractului de delegare pentru Serviciul public de alimentare cu apă și a contractului de delegare pentru Serviciul public de canalizare și înființarea unei societăți pe acțiuni cu acționar unic, Primăria comunei Cârța, care să gestioneze furnizarea apei potabile și a canalizării.

Cerem să fim informați înainte de luarea deciziilor care ne afectează nivelul de trai.

De ce este important?

In urma acestor hotărâri ale Consiliului local al comunei Cârța (46 și 47 din 28 decembrie 2021) - fără o prealabilă dezbatere publică - prețul pentru apa potabilă a ajuns la 8,70 lei / mc iar prețul pentru canalizare la 7,81 lei / mc, în condițiile în care comuna a dispus de Stație proprie de tratare a apei, 9295 metri liniari rețea apă, 16 cămine de apă, 13 hidranți de incendiu, 348 branșamente apă, Stație proprie de epurare a apei, 7952 metri liniari rețea canalizare, două stații de pompare, 151 cămine canal și 346 racorduri canal.
Cârța 557070, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2023-01-18 17:32:19 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2022-12-08 10:22:16 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2022-12-06 15:11:23 +0200

S-a ajuns la 10 semnături