Către: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Brașov

Fără acte, fără flori în piețele din Brașov.

Fără acte, fără flori în piețele din Brașov.

Către Primăria Municipiului Brașov
Către Consiliul Local Brașov
Către Serviciul Public Administrare Piețe – Brașov
Către Inspectoratul Județean de Poliție Brașov
Către Inspectoratul General al Poliţiei Române
Către Agenția Națională de Administrare Fiscală
Către Agenția Națională de Administrare Fiscală - Brașov

Ținând cont de actele de vandalism, furt și distrugere de proprietate efectuate de un grup de cetățeni minori și majori pe raza orașului Brașov în perioada martie-mai 2020, cu scopul sustragerii de flori, preponderent bujori și lalele, cu scopul comercializării lor directe/ medierii comercializării lor (vânzarea spre alți comercianți de flori) în piețele din orașul Brașov,

Ținând cont de imposibilitatea agenților aflați în subordinea Inspectoratului Județean de Poliție Brașov de a gestiona acest fenomen, în urma actelor semnalate de mai mulți cetățeni din orașul Brașov la 112 și la secțiile de Poliție de care aparțin,

Vă aducem la cunoștință următoarele: spațiile verzi din care au fost sustrase florile, case sau imobile de locuință, sunt fie proprietate privată, în cazul caselor, fie coproprietate indiviză a locatarilor sub formă de cotă-parte (exprimată procentual) din spațiul verde aferent imobilului de locatari, fie domeniu public.

Considerăm inacceptabilă situația comercializării acestor flori în spațiile comerciale aflate în subordinea Serviciului Public Administrare Piețe – Brașov, cu complicitatea/ tăinuirea agenților comerciali din aceste spații, sub pecetea unei instituții publice - Serviciul Public Administrare Piețe – Brașov.

Considerăm, de asemenea, că pasivitatea autorităților publice în fața acestor fapte încurajează, în timp, comiterea unor fapte mai grave și contribuie la scăderea încrederii cetățenilor în instituțiile publice și statul de drept din România, contribuind totodată la scăderea calității vieții și la scăderea nivelului de siguranță din orașul Brașov.

Vă reamintim că Primăria Municipiului Brașov, Consiliul Local Brașov și Inspectoratul Județean de Poliție Braşov, potrivit competențelor fiecărei instituții și în condițiile legii, au atribuții și obligații de a asigura ordinea publică. Ca instituție publică de interes local, Serviciul Public Administrare Piețe – Brașov are obligația de a se asigura că marfa comercializată în spațiile aflate în administrare are o proveniență legală și nu face obiectul unui furt.

Imposibilitatea opririi acestui fenomen reprezintă o încălcare directă a Legii administrației publice locale nr. 215/2001, a Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, a Legii nr. 218 din 2002 republicată - Legea poliției , a dreptului de proprietate privată și de proprietate comună.

Așadar, solicităm:
Facilitarea/efectuarea unor controale periodice în rândul comercianților de flori din spațiile comerciale administrate de Serviciul Public Administrare Piețe – Brașov, pentru a determina legalitatea și proveniența produselor prezentate spre vânzare. Aplicarea sancțiunilor legale pertinente pentru fiecare caz în parte, în cazul produselor a căror proveniență nu poate fi dovedită.

Considerăm că aceasta ar fi soluția cea mai eficace și cea mai rapidă pentru stăvilirea fenomenului de vandalism, furt și distrugere de proprietate care terorizează comunitatea brașoveană ritualic, în fiecare an.

Cu speranță,

Cetățenii orașului Brașov.

De ce este important?

Ritualic, în fiecare an în orașul Brașov, un grup de cetățeni minori și majori vandalizează spațiile verzi, grădini private, grădinile din jurul blocului și alte spații publice în vederea sustragerii de flori. În urma celui mai recent „atac”, hoții de flori au fost interceptați într-o piață locală, în timp ce vindeau florile comercianților de acolo.

În urma discuțiilor purtate cu agenți din subordinea Inspectoratului Județean Brașov, am ajuns la concluzia că metoda cea mai eficace și cea mai rapidă de a opri acest fenomen este oprirea comercializării florilor furate, prin aplicarea prevederilor și sancțiunilor care deja există în lege.

Vrem să trăim într-un oraș în care să putem să creștem o floare, doar de drag, un oraș în care să nu fie necesar să ne punem grilaj la ferestre și un oraș în care să nu ne se simțim pe cont propriu, în fața unor acte de vandalism și furt.

Brașov, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL