Skip to main content

Către: Garda Națională de Mediu

Nu vrem sa inhalam particule de sticla

La adresa Bd. Theodor Pallady nr. 45 din Sectorul 3 – București, funcționează fabrica de sticlă BA Glass Romania SA, cod IED 3.3. – Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, cu o capacitate de topire de peste 20 t/zi, care funcționează în baza unei Autorizații Integrate de Mediu, eliberată de către Agenția Națională pentru Protecția mediului în anul 2017 (probabil între timp a fost reînoită/revizuită, însă acest aspect nu îl cunoaștem).
De asemenea, în autorizația integrată de mediu, se precizează ca și condiții obligatorii și necesare următoarele:
• sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
• nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;
• este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;
• sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;
• este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;
• sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;
• sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Conform textului cuprins în autorizația integrată, pe parcursul funcționării fabricii, Operatorul economic își ia angajamentul (pct. 6.2 din autorizația integrată), că ”se vor lua toate măsurile necesare privind recepția descărcarea, depozitarea și livrarea materiilor prime…..pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafață și subterane, precum și mirosurile, zgomotele și riscurile directe asupra sănătății populației”.
La partea de Gestionarea deșeurilor (pct. 11) din aceeași autorizație sunt sunt detaliate operațiunile de depozitare a deșeurilor ”în depozite special amenajate (de exemplu dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)”.
Pct. 11.3. Se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi, conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Motivele pentru care vă înaintăm prezenta sesizare sunt reprezentate de faptul că de ani de zile, fabrica de sticlă depozitează total neconform munți formați din resturi de sticlă în curtea proprie, amplasată în aer liber (în vecinătatea unor imobile de locuințe colective – vis a vis), manipulată, pisată și mărunțită mecanic chiar la fața locului (tot în aer liber), cu escavatoare care împrăștie pe sol sticla și o pisează cu cuva acestora, sau pur si simplu prin aruncarea din cuvă a sticlei direct pe sol.
De asemenea, în momentele de vânt puternic particulele de sticlă sunt absorbite în aer, afectând mediul și punând în pericol sănătatea oamenilor din jur!
În conformitate cu prevederile art. 34 alin (1) din Constituția României, cu modificările și completările ulterioare „Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat”.
Art. 35 – Dreptul la un mediu sănătos din aceeași Constituție „1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic; (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.”
Înțelegem și suntem conștienți de faptul că fabrica de sticlă funcționează cu mult dinainte ca zona rezidențială/orașul să se extindă până aici, nu avem nicio problemă cu faptul că noi ne-am mutat în această zonă, însă este imperios ca aceasta să nu își depoziteze și să manipuleze conform dispozițiilor legale.
Mai mult decât atât, pe timpul nopții când fabrica funcționează, se poate deosebi și un miros deranjant de sticlă încinsă/arderi, însă despre acestea nu ne putem pronunța, decât prin verificarea acestor parametri, să nu fie depășiți față de ce permite legislația în materie și vigoare la data prezentei.
În încheiere, ne dorim ca Garda Națională de Mediu (ca și structură a statului cu atribuții de inspecție și control în domeniul protecției mediului), să ne susțină în acest demers prin verificarea la fața locului, constatare și sancționare (după caz) tuturor lucrurilor/neconformităților descrise mai sus prin prezenta sesizare.
Ne dorim ca pe viitor să ne trăim viața cât mai liniștiți, într-un mediu mai sănătos pentru noi toți dar mai ales pentru copiii noștri.

De ce este important?

E o problemă de mediu care afectează sănătatea tuturor celor care tranzitează zona sau direct expuși, care locuiesc în zonă.
Bulevardul Theodor Pallady 45, București 032258, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2024-04-30 20:52:15 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2024-04-27 11:34:54 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2024-04-27 10:06:05 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2024-04-27 09:14:15 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2024-04-27 08:19:10 +0300

S-a ajuns la 10 semnături