Skip to main content

Către: Ministerul Mediului, Ministerul Energiei

DA energiei din surse regenerabile în România

DA energiei din surse regenerabile în România

Pentru a reduce amprenta de carbon asupra aerului pe care îl respirăm și asupra mediului înconjurator în general, este nevoie URGENT de promovarea și susținerea reală a producției de energie din surse regenerabile în România: solar, eolian, hidro, biomasa, etc. așa cum definite în Directiva pentru Energie Regenerabilă 2009/28/EC, Art. 2, lit. (a).

Acestea au capacitatea de a se regenera, neexistând astfel un impact major asupra mediului înconjurator (fie el apa, aer sau sol). În plus, din procesul tehnologic de producere a energiei nu rezulta noxe sau agenți poluatori.

Solicităm respectarea "Pachetului climat și energie 2020":
- reducerea emisiilor de gaze cu 20% (față de nivelul din 1990)
- 20% din energia europeană să fie produsă din surse regenerabile
- creșterea cu 20% a eficienței energetice

Solicităm respectarea Directivei pentru Energie Regenerabilă a Consiliului și Parlamentului European 2009/28/EC din 23 Aprilie 2009 pentru promovarea folosirii de energie din surse regenerabile.

De ce este important?

Fără o politică guvernamentală care să explice și să încurajeze reducerea poluării mediului înconjurator ne vom îndrepta cu siguranță către timpurile ce au determinat schimbările climatice a căror consecințe astăzi le trăim în toată lumea: furtuni, secetă prelungită, creșterea temperaturii medii anuale.

Fără promovarea și exploatarea corectă a resurselor regenerabile (deci care se regenerează raportat la scara umană a timpului) vom exploata în continuare acele resurse ne-regenerabile: hidrocarburi, lemn, pacură, gaz, etc., resurse grav poluante pentru mediul inconjurător, consecința fiind deșertificarea României și consecințele ce acest lucru îl implică.

Actualizări

2017-11-05 22:28:24 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2017-10-11 21:59:32 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2017-09-22 14:29:22 +0300

S-a ajuns la 10 semnături