Skip to main content

Către: Primăria și Consiliul Local Petrila

Amenajare traseu pietonal și pistă pentru bicicliști de-a lungul Jiului de Est din Petrila

Crearea unui coridor verde cu funcție de agrement, un cadru sigur pentru bicicliști și alergători dar și pentru alte categorii de sportivi, într-o zonă urbană de promenadă, pe malul râului care traversează orașul, pornind de la zona tunelului de la intrarea în oraș, până în dreptul școlii Ana Colda, cu o lungime de aproximativ 5,5 km.

De ce este important?

Crește gradul de satisfacție a cetățenilor in urma implementării unui astfel de proiect care are ca scop creșterea gradului de siguranță a bicicliștilor și a practicanților de jogging dar și a altor categorii de sportivi.
Incurajează activitățile sportive.
Valorifică spațiul urban in beneficiul cetațenilor
Aliniaza orașul Petrila la standardele Europene in ceea ce privește civilizația urbană.
Satisfacerea cerinței unei comunități petrilene care practică sport și care este intr-o continuă creștere.
Crearea unui traseu care poate fi inclus in rețeaua zonală de cicloturism.
Petrila, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2021-02-17 22:18:45 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2021-02-17 19:55:51 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2021-02-17 18:43:37 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2021-02-17 18:18:49 +0200

S-a ajuns la 10 semnături