Skip to main content

Către: Ministerului Educației

Un elev de gimnaziu muncește cât un adult

În acest moment, se află în vigoare Ordinul de ministru nr. 3590/2016, care prevede că elevii de gimnaziu petrec la şcoală între 28 şi 34 de ore pe săptămână și studiază între 15 și 18 materii.

Există, însă, Legea nr. 221/2019, adoptată, promulgată și publicată în Monitorul Oficial, care prevede că numărul de ore pentru învățământul gimnazial este, în medie, de 25 de ore pe săptămână.

Ministerul Educației Naționale a anunțat că va modifica numărul de ore pe care elevii îl vor petrece la scoală, însă numai pentru elevii care încep un nou ciclu de învățământ: clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a. Restul elevilor rămân în continuare sufocați de numărul mare de ore petrecute în școală.

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995, actualizat, prevede la Art. 16 pct. (5) că: „La întocmirea orarelor și la repartizarea zilnică, săptămânală, trimestrială și anuală a solicitărilor cuprinse în programele diferitelor discipline, este de dorit să se țină seama de următoarele prescripţii: elevii de 14-15 ani pot să desfășoare doar 7 ore pe zi de activitate intelectuală, inclusiv pregătirea temelor”.

Noi, părinții, ne dorim ca sănătatea și siguranța copiilor noștri să devină prioritare în luarea deciziilor referitoare la educație și învățământ și suntem conștienți că anul școlar 2020-2021 se va desfășura în condiții speciale.

Pentru ca elevii să nu se mai confrunte cu probleme legate de volumul mare de ore de lucru, de supraîncărcarea materiei sau de teme prea solicitante (copiii petrec chiar și 10 ore pe zi rezolvând sarcini legate de școală), solicităm ministerului acțiune imediată pentru aplicarea legilor în vigoare, și anume soluționarea următoarelor:

1. Urgentarea apariției normelor metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 221/2019 cu privire la numărul de ore alocat disciplinelor pentru toate clasele din învățământul primar și gimnazial. Se impune aplicarea legii prin modificarea urgentă a TUTUROR PLANURILOR CADRU, LA TOATE CLASELE PRIMARE ȘI GIMNAZIALE. Orice altă variantă în care planurile-cadru se modifică doar pentru anumite clase este o variantă discriminatorie, inechitabilă și cu repercusiuni majore asupra sănătății fizice și psihice a copiilor noștri;

2. Refacerea PROGRAMEI ȘCOLARE, astfel încât procesul de educație să nu fie afectat și mai mult de supraîncărcarea materiei. Solicităm adaptarea programei la numărul de ore din noul plan-cadru și la condițiile actuale, având în vedere că, pe durata ultimului semestru al anului școlar 2019-2020, NU S-A PARCURS ÎNTREAGA MATERIE;

3. Refacerea cu prioritate a programei pentru Evaluarea Națională 2021, ținând cont de modificările aduse planului-cadru, precum și de faptul că materia din al doilea semestru al anului școlar 2019-2020 nu a putut fi parcursă integral.

În concluzie, dacă legea consideră că un elev de ciclu gimnazial poate susține un efort de 25 de ore pe săptămână, acest lucru trebuie aplicat cât mai urgent tuturor copiilor, planurile-cadru aplicându-se tuturor elevilor de gimnaziu, indiferent de clasă.

De ce este important?

Există o lege promulgată, iar legea nu prevede că se ea aplică doar elevilor de 10-11 ani. Legea trebuie aplicată tuturor elevilor, altfel este discriminatorie;

Elevii care sunt acum a VI-a vor mai studia încă 3 ani pe o programa și un plan cadru dezastruoase pentru sănătatea lor fizică și psihică, doar pentru că au avut ghinionul nu fie anul acesta la început de nivel de învățământ?

Elevii de clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a vor studia după un plan cadru și o programa încărcate, în condițiile în care la clasa a IX a acceptăm că ei trebuie să aibă cel mult 30 ore/săptămâna. Copiii de 13-14 ani vor munci mai mult decât cei de liceu.

Categorie

Links

Actualizări

2020-08-08 08:41:50 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2020-08-06 21:43:09 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2020-08-06 18:38:10 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2020-08-06 16:52:48 +0300

S-a ajuns la 10 semnături