Skip to main content

Către: Președintele Consiliului Județean Bacău

Transport intrajudetean adaptat nevoilor oamenilor din Măgura, judetul Bacau

Transport intrajudetean adaptat nevoilor oamenilor din Măgura, judetul Bacau

Legătura dintre comuna Măgura, județul Bacău și orașul Bacău este realizată în acest moment pe baza unor rute stabilite și care nu mai ține cont de evoluția demografică a comunei, aceasta fiind vizibila prin dezvoltarea unor cartiere noi de case: Metalbac, Sat Nou Crihan, Colina. Prin prezenta cerem consiliului județean Bacău implicarea în coordonarea și cooperarea cu Consiliul local Magura pentru:
- evaluarea fluxului actual de transport,
- stabilirea traseelor principale și actualizarea rutelor conform acestei creșteri semnificative a populației în anumite cartiere,
- aprobarea studiilor de fezabilitate pentru extinderea stațiilor de autobuz pentru rutele nou înființate,
- înființarea , reabilitarea, extinderea și modernizarea stațiilor de autobuz

De ce este important?

In acest moment autobuzele sunt la anumite ore mult prea aglomerate, nerespectandu-se normele în vigoare. In contextul redeschiderii școlilor trebuiesc suplimentate anumite cursuri pentru a putea transporta copii la școală în condiții de siguranță și securitate. Un transport public intrajudetean in zona metropolitană eficient degrevează circulația din orașul Bacău. In acest moment anumiți locuitori din Măgura, din cartierele mărginașe nu au acces la mijlocul de transport public intrajudetean.

Cum va fi inmânată

Propun depunerea petitiei personal si online.

Hotel Karo, Sat Magura, Com. Magura , Nr. 183, Măgura 607305, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Motivul semnării

  • Transportul intrajudetean din Măgura este deficitar. La rutele operate acum, la necesitatea evaluării fluxului de clienți, nu tine cont de dinamica demografică din comună sunt câteva deficiențe semnalate. Vrem că această petiție sa o transmitem la ARR, la președintele CJ Bacău, la CL Magura, la parlamentarii băcăuani, la ministrul transporturilor și la ANRSC. Eu am semnat! Semnează și distribuie!

Actualizări

2021-02-08 10:46:23 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2021-02-05 14:05:50 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2021-02-04 19:54:54 +0200

S-a ajuns la 10 semnături