Skip to main content

Către: D-lui Ministru, Sorin Mihai Cîmpeanu

Proba la Lb Română de la E.N este discriminatorie și încălcă art 45 din Legea 1 a Ed.Naț /2011!

Evaluarea Națională la Proba de Limba și Literatura Română este discriminatorie pentru celelalte minorități, așa cum arată în formatul actual întrucât Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație elaborează doar 2 modele de subiecte la acest moment: Primul pentru minoritatea maghiara (doar ea) și unul pentru restul de elevi. Prin prezenta formulă Ministerul Educației DISCRIMINEAZĂ de mai mulți ani minoritățile naționale, altele decât cea maghiară, încâlcând astfel Secţiunea a 12-a: Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale, art 45 aliniatul (2) din LEGEA educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 care precizează: (2) Disciplina Limba și literatura română se predă pe tot parcursul învățământului preuniversitar după programe școlare și manuale elaborate în mod special pentru minoritatea respectivă
În comparație, cele două tipuri de subiecte, au grade foarte diferite de dificultate!!!
Unele sunt făcute ca să ajute minoritatea (]n cazul acesta doar cea maghiară) iar celelalte să încuie elevii majoritari români dar mai ales pe cei care aparțin altor minorități, probabil irelevante din punct de vedere politic- precum cea germană, romani, croată, italiană, sârbă, ucraineană, slovacă.
DAR acești copii, la fel ca cei maghiari se pregătesc și susțin tot trei probe, adică și proba de Limba și Literatura Maternă care este la fel de complexă ca cea la Limba Română!!!!!! Fac aceleași 35 h/săpt, la nivelul clasei a VII-a spre exemplu, exact ca si minoritatea maghiară. Totuși, restul minorităților sunt discriminați de M.E și par a fi neimportanți find obligați să dea proba la limba română exact ca și majoritarii, etnicii români, care fac toate materiile în limba română, exersând-o astfel mai mult iar în plus curricula pentru predarea în limba română conține în medie cu 6- 7 ore mai puțin pe săptămână decât cea în limba minorităților, deci elevii au mai mult timp liber pentru relaxare sau studiu suplimentar și mai puțin stres la școală.
Ministerul Educatiei și Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, noi semnatarii acestei petiții vă întrebăm respectuos următoarele:
1)Ce scop a avut exprimarea vădit pretențioasă pentru vârsta lor și academică a celor care au elaborat subiectele pentru proba de limba și literatura română, variantă destinată majoritarilor români și celorlalte minorități (exceptând-o pe cea maghiară) și de ce sunt atât de încurcate în comparație cu cea destinată minorității maghiare????
2)Oare câți copii de 14 ani aflați în fața unei experiențe inedite și plină de presiune s-au blocat, spre exemplu în ”relație de omonimie” sau în alcătuirea unui ”enunț asertiv” solicitată la exercițiu B4 din proba/2022?
Soluția simplă era: ”Identifică varianta corectă în care cuvintele subliniate sunt omonime....”
3)Care este scopul exercițiilor echivalente pentru minoritatea maghiară? Este oare acela de a crea un avantaj competitiv pentru această etnie, spre deosebire de enunțurile pretențioase din proba pentru celelalte etnii care aparent trebuie să dețină o gândire critică reflexivă și capacitate de sinteză (improprie vârstei lor) și mai ale în contextul emoțiilor primului lor examen din viață?!
4)Este corect pentru elevi în general și pentru celelalte minorități în mod special ca tot în intervalul celor 2 h acordate examinării, cele 2 tipuri de examinări să fie atât diferite ca nivel de dificultate?
4)Care este motivul real pentru care Evaluarea Națională la Limba și Literatura Română este atât de discriminatorie??? Considerați oare că restul minorităților și drepturile acestor categorii de cetățeni nu sunt importante pentru Statul Român???

Prin urmare, noi semnatarii acestei petiții solicităm pentru toți elevii care susțin E.N începând cu anul 2023:

1)Acordarea dreptului de susținere a probei la limba si literatură română egală pentru toate minoritățile care susțin probă și la Limba și Literatura Maternă
2)Revizuirea, respectiv simplificarea, formulării cerințelor la Proba de Limba și Literatura Română pentru toți elevii, în acord cu vârsta, gradul de înțelegere la nivel mediu și mai ales cu nivelul de familiarizare și de operare cu termeni pretențioși sau încuietori cu care nu se operează în viața cotidiană
#StopDiscriminare

De ce este important?

Un elev din învățământul pentru minorități învață la școală toate materiile (mai puțin limba română) în limba maternă conform art 45 aliniatul (1) din LEGEA educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011. Fac aceleași 35 h/săpt, la nivelul clasei a VII-a spre exemplu, exact ca si minoritatea maghiară. Totuși, restul minorităților sunt discriminați de M.E și par a fi neimportanți find obligați să dea proba la limba română exact ca și majoritarii, etnicii români, care fac toate materiile în limba română, exersând-o astfel mai mult iar în plus curricula pentru predarea în limba română are în medie cu 6- 7 ore mai puțin pe săptămână decât cea în limba minorităților, deci elevii români au mai mult timp liber pentru relaxare sau studiu suplimentar și mai puțin stres la școală. Mai mult, toți elevii absolvenți de clasa a 8-a de la minorități, susțin 3 probe la E.N, adică și proba de limba și literatura Maternă care este la fel de complexă ca cea la limba Română!!!

Cum va fi inmânată

Prin e-mail sau poștă către Ministrul Educației, Președenția României și Parlamentul României

Actualizări

2022-06-21 11:38:49 +0300

S-a ajuns la 10 semnături