Skip to main content

Către: Prim-ministrul României; Ministrul Educației Naționale; Directorul Institutului de Știinte ale Educației

Planurile-cadru au nevoie de o schimbare reală

Planurile-cadru au nevoie de o schimbare reală

Câteva dintre solicitările noastre sunt:
- prioritizare a etapelor dezvoltării curriculumului (elaborarea planurilor-cadru să pornească de la profilul absolventului);
- planul de învățământ să fie conceput astfel încât să favorizeze anumite ieșiri din sistem (să ne asigurăm că, fie că alege învățământ superior, piața muncii sau altă alternativă, elevul are anumite competențe „pentru viață”);
- prioritizare a disciplinelor studiate;
- focalizare mai intensă asupra particularităților elevilor;
- transferul accentului de pe școală pe elev prin transformarea curriculumului la decizia școlii în curriculum la decizia elevului din oferta școlii;
- grupe formate dintr-un număr minim de aproximativ 15 elevi pentru organizarea materiilor din curriculum la decizia elevului din oferta școlii;
- trunchiul comun să conțină discipline cu o largă aplicabilitate, precum educație pentru sănătate, educație juridică, limba română, oratorie, gândire critică ș.a.m.d.;
- transparență în procesul de definitivare a planurilor-cadru.

Poziția integrală a Consiliului Național al Elevilor privind propunerile de planuri-cadru: https://consiliulelevilor.com/planurile-cadru-sau-cum-sacrificam-o-generatie/

De ce este important?

Se discută în spațiul public despre reforma planurilor-cadru pentru învățământul liceal, însă, cu dezamăgire, constatăm faptul că aceasta există mai mult la nivel declarativ, întrucât propunerile lansate sunt la fel de rigide și monotone ca cele în vigoare. Ne așteptam ca, după 15 ani, variantele supuse dezbaterilor să aducă o serie de elemente de noutate sistemului, pentru ca acesta să se alinieze cu practicile din țări europene care stau semnificativ mai bine decât noi în termeni statistici. Fie că vorbim despre elevii ce nu termină nici măcar opt clase, de șomajul în rândul tinerilor, sau de adolescenții care nu înțeleg ceea ce citesc, considerăm că rădăcina problemei este faptul că învățământul românesc nu acceptă provocarea de a atinge cele două obiective majore ale educației: integrarea în societate și inserția pe piața muncii.

Nevoile elevilor sunt de actualitate și corelate la cerințele secolului curent, spre deosebire de aceste planuri-cadru, o relicvă a unui sistem ce, în loc să faciliteze individualizarea parcursului elevului, își propune să îi uniformizeze printr-o mult prea limitată posibilitate de a alege ce studiază.

Începând cu anul 2015, educația este un domeniu care face parte din conceptul de securitate națională extinsă, însă nu considerăm că acesteia îi este acordată atenția cuvenită. Întrucât opiniile elevilor nu au fost consultate pe parcursul elaborării propunerilor de planuri-cadru, ne dorim să ne facem vocea auzită înainte de a fi prea târziu și pentru generațiile ce vin din urmă.

Astfel, drag coleg, drag profesor, drag cetățean responsabil căruia îi pasă de viitorul țării, te invităm să semnezi următoarea petiție, prin care solicităm o adevărată reformă a planurilor-cadru!

Categorie

Actualizări

2018-02-25 12:49:13 +0200

S-a ajuns la 20,000 semnături

2018-02-15 20:35:42 +0200

S-a ajuns la 10,000 semnături

2018-02-13 21:23:44 +0200

S-a ajuns la 5,000 semnături

2018-02-09 15:08:32 +0200

S-a ajuns la 1,000 semnături

2018-02-09 12:54:57 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2018-02-09 01:34:26 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2018-02-09 00:25:36 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2018-02-09 00:14:41 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2018-02-09 00:04:38 +0200

S-a ajuns la 10 semnături