Skip to main content

Către: Primaria Bragadiru

Parcuri pentru Bragadiru

Avem nevoie de parcuri in Bragadiru!
Numarul mare de santiere de constructii, numarul mare de locuitori in locuintele
colective, suprafata betonata pentru alei si parcari, strazile neasfaltate si nerespectarea
suprafetei minime de spatiu verde la multe constructii au condus la poluarea considerabila a
aerului, la lipsa zonelor de agrement in cartierele noi, la diminuarea nivelului de trai al
populatiei urbane.
Orașul Bragadiru se caracterizează print-un spațiu verde dinamic, care nu respecta
suprafata minima per locuitor, adaptat parțial in zona centrala a orasului la cerinețe legislative
și la necesitățile locale, in timp ce in zonele în care sunt înregistrate extinderi ale spațiului
rezidențial nu a fost luata în calcul și obligatia dezvoltării spațiilor verzi necesare locuirii în
condiții optime.
In aceste zone, arborii in aliniamentul drumurilor publice lipsesc, spatii verzi publice nu
exista, in schimb traficul intens cauzeaza o poluare a aerului greu de suportat. In plus, nu
exista nici posibilitatea de petrecere a timpului liber impreuna cu copiii in zone de agrement in
apropierea casei.
Din aceste motive, consideram ca este necesara amenajarea a cat mai multor sparii verzi
cu locuri de joaca pe terenurile aflate in domeniul privat al orasului Bragadiru, pentru a le
valorifica in folosul comunitatii.
Un exemplu elocvent in acest sens este terenul aflat la intersectia strazilor Gladiolelor si
Dantelei, la limita cu Sectorul 5, langa o ruta rutiera intens circulata. In prezent terenul este
folosit ca spatiu de depozitare a materialelor folosite pentru amenajarea strazii Dantelei, dar
mult timp a fost neingrijit. Pe una dintre lateralele terenului este o statie de transport public in
comun, unde este nevoie de amplasarea unui refugiu acoperit, ceea ce face facil accesul la
acest teren dupa ce va fi amenajat ca parc cu loc de joaca.
Amenajarea presupune plantarea arborilor si a unui gard viu, pentru mentinerea
sigurantei copiilor fata de strazile de jur imprejur, amenajarea unor alei pietonale cu dale,montarea unor banci, cosuri de colectare selectiva a gunoiului, amplasarea stalpilor de
iluminat public si a unui ansamblu de joaca pentru exterior, pentru categoria de varsta 4-9 ani.

Având în vedere aspectele mai sus menţionate, considerăm oportună adoptarea
proiectului de hotărâre privind amenajarea terenului intravilan in suprafata de 1.011 mp,
situat la intersectia strazii Gladioleloe cu str Diamantului, respectiv Str Parfumului.

De ce este important?

Parcuri pentru Bragadiru!

Bragadiru 077025, România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Actualizări

2023-05-12 12:51:30 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2023-05-12 09:24:46 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2023-05-12 08:23:40 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2023-05-12 07:56:32 +0300

S-a ajuns la 10 semnături