Skip to main content

Către: Consiliului Local Suceava

Opriți uciderea câinilor din Adăpostul Public Suceava

Opriți uciderea câinilor din Adăpostul Public Suceava

50 de câini din Adăpostul Public Suceava vor fi uciși cât de curând.
Cei vizați sunt câinii bătrâni, a căror singura vină este că au rezistat prea mult în adapost. Iar din acest motiv se doreste exterminarea lor!
Menționăm că, deși contractul făcut cu Primăria Suceava prevede un număr maxim de 500 de câini, s-a dispus eutanasierea acestora, chiar dacă numărul maxim NU a fost atins.
Programul de adopții în străinătate este într-o continuă desfășurare!
Solicităm reevaluarea situației câinilor comunitari, încurajarea adopției și oprirea eutanasierii de către cei responsabili!
Domnilor consilieri locali: Dați dovadă de omenie și conștiință și votați împotriva eutanasierii unor vieți nevinovate.
Propuneți programe obligatorii de sterilizare în masă a animalelor care nu sunt de rasă, indiferent dacă au sau nu stăpân.

Nu uitați: “Gradul de civilizație al unui popor, se măsoară după felul în care își tratează animalele” – Mahatma Gandhi
...........................
50 dogs in the Suceava public shelter will be killed soon.
Those targeted are old dogs, whose only fault is that they have resisted too much in shelter. And that's why they want their extermination!
We mention that although the contract concluded with the Suceava City Hall stipulates a maximum of 500 dogs, their euthanasia will be ordered even if the maximum number has not been reached.
The adoption program abroad is under way!
We call for a reassessment of the situation of community dogs, encouraging the adoption and stopping of euthanasia by those responsible!
Local Councilors: Show your humanity and conscience and vote against the euthanasia of innocent lives.
Propose mandatory programs of mass sterilization of non-race animals, whether or not they have a master.

He does not forget: "The degree of civilization of a people is measured by the way they treat their animals" - Mahatma Gandhi

De ce este important?

Înainte de a se ajunge la măsura extremă-eutanasierea, trebuie inițiate programe de stopare a înmulțirii numărului câinilor din adăpost și de pe străzi. Cei care administrează adăpostul public, responsabili de gestionarea câinilor comunitari, în ultimii ani, nu au organizat niciun târg de adopții locale, nu s-au implicat în programe periodice de sterilizare a câinilor comunitari cu sau fără stăpân, nu au facut nicio campanie pentru stoparea abandonului, nu s-au aplicat sancțiunile de rigoare în cazurile de abandon, în schimb, au fost mereu prompți în a lua decizii radicale, de ucidere și exterminare a acestora!
Apel către suceveni: cei care aveți posibilitatea, ADOPTAȚI!!!
Cei care știti că aveți în adăpost căței pe care i-ați îngrijit și v-au fost luați de hingheri, încercați să le găsiți un loc și scoateți-i de acolo!!
......
Before reaching the extreme measure of euthanasia, programs must be initiated to stop the growing number of dogs in the shelter and streets. Those who manage the public shelter responsible for managing the dog community have not organized a local adoption fair in recent years, have not been involved in periodic sterilization programs for community dogs with or without a dog, have not made any campaign to prevent abandonment, no sanctions were imposed in the cases of abandonment, but they are always prompt to make a radical decision, hijack and exterminate them!
Call Suceava: those who can, Adopt!
Those who know that you cared for the dogs that they took the balls, try to find a place and get them out of there!

Cum va fi inmânată

Vom trimite un email cu semnăturile pe adresa de email a Primăriei Suceava, în atenția Consiliului Local Suceava!Vom depune petitia si tabelul cu semnaturi la Registratura Primariei Suceava.
..............
We will send an e-mail with the signatures to the Suceava City Hall's e-mail address, to the attention of the Suceava Local Council! We will file the petition and the signing table at the Suceava City Hall Registry.

Suceava

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Motivul semnării

  • Am semnat pentru că prețuiesc Viața!
  • Eutanasia este si trebuie sa ramana o ultima optiune, rezervata doar cazurilor extrem de grave si disperate, in care animalele sufera cumplit si nu au sanse de vindecare. Altfel reprezinta o crima si un act profund imoral. Am semnat deoarece crima nu este si nu poate fi o solutie!!! In nicio situatie!!!
  • Suntem mai rai ca animalele dacă suntem in stare sa omorâm niște suflete fără vina !

Actualizări

2019-03-07 14:40:51 +0200

S-a ajuns la 5,000 semnături

2019-03-07 11:57:15 +0200

Ne dezicem de cei care aruncă blesteme și spun că iubesc animalele mai mult decât oamenii. Noi, iubim întreaga creație a lui Dumnezeu iar profesia noastră este de a ajuta copiii, bătrânii, persoanele cu dizabilități, femeile bătute și orice persoană are nevoie de ajutor! Asta nu înseamnă că distrugem natura sau suntem de acord cu uciderea animalelor! Omul a fost investit cu conștiință tocmai pentru a avea grijă de tot ceea ce este în jurul lui. Așadar, îi invităm pe cei care apelează la veșnicul șablon ” mai bine ajutați un copil sau un bătrân decât un animal”să vă înscrieți ca voluntari într-un centru de copii sau bătrâni pentru a vedea condițiile pe care le reclamați. Și, mai există posibilitatea de a ajuta un copil cu dizabilități sau un olimpic fără posibilități de a continua școala. Noi vă punem la dispoziție astfel de date. Sau voluntar într-un adăpost pentru câini, unde în fiecare zi, te doare sufletul pentru că nu poți face mai mult! Ce spuneți?

2019-03-05 12:00:56 +0200

S-a ajuns la 1,000 semnături

2019-03-04 21:33:19 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2019-03-04 17:54:00 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2019-03-04 17:25:06 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2019-03-04 17:06:21 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2019-03-04 16:49:55 +0200

S-a ajuns la 10 semnături