Skip to main content

Către: Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății trebuie să controleze răspândirea HIV în România

Ministerul Sănătății trebuie să controleze răspândirea HIV în România

Ministerul Sănătății trebuie să finanțeze acțiuni de prevenire HIV. Prevenirea HIV trebuie să includă și informare/consiliere despre HIV, schimb de seringi pentru consumatorii de droguri injectabile, distribuire de prezervative și testare rapidă în centre comunitare sau clinici mobile pentru cei care au acces limitat la spitale sau clinici tradiționale.

De ce este important?

Semnatarii petiției cer Ministerului Sănătății măsuri concrete și finanțate corespunzător pentru prevenirea transmiterii HIV în România. În momentul de față, prevalența infecției cu HIV în populațiile vulnerabile este una îngrijorătoare și, mai ales, în continuă creștere conform datelor statistice.

Prevenirea HIV pentru grupurile vulnerabile poate lua forma unor programe precum: consiliere, schimb de seringi, testare, distribuire de prezervative. Prevenirea HIV trebuie să includă și informare/consiliere despre HIV, schimb de seringi pentru consumatorii de droguri injectabile, distribuire de prezervative și testare rapidă în centre comunitare sau clinici mobile pentru cei care au acces limitat la spitale sau clinici tradiționale.

Prevenirea HIV este despre dreptul la sanatate: accesul la serviciile de prevenire a transmiterii bolilor este o chestiune fundamentală pentru o viață demnă și pentru îndeplinirea dezideratului unei societăți juste.

Prevenirea HIV este despre reducerea costurilor pe termen mediu și lung:

În prezent, Ministerul Sănătății alocă anual în jur de 76 milioane USD pentru tratamentul persoanelor seropozitive HIV, aproximativ 300 mii USD pentru testare HIV și nimic pentru alte intervenții de prevenire.

În absența unei investiții suplimentare, mai ales pentru prevenirea transmiterii HIV în grupurilor vulnerabile, numărul de cazuri va începe să crească progresiv până în 2030. Vom ajunge la aproape 900 cazuri anual, comparativ cu cele aproximativ 700 de cazuri pe care le înregistrăm în prezent. Este nevoie de o creștere cu 25% a bugetului pentru a aduce numărul de cazuri noi la aproximativ 500 pe an. Și de o creștere de 40% pentru a ne apropia de țintele pe care România și le-a asumat prin semnarea "Declaraţiei de la Dublin" privind parteneriatul pentru lupta împotriva HIV/SIDA în Europa şi în Asia Centrală*.

Prevenirea HIV este despre justiție socială: anul acesta, UNAIDS trage un semnal de alarmă asupra inegalităților sociale care sunt factori care amplifică epidemiile. Nimeni nu este în siguranță până când fiecare dintre noi nu este în siguranță. UNAIDS face un apel pentru o strategie de gestionare a pandemiilor din perspectiva drepturilor omului – comunitățile vulnerabile trebuie să fie în centrul oricărui demers de sănătate publică.

Semnatarii acestei petiții cer Ministerului Sănătății să își îndeplinească mandatul de protector al vieții membrilor comunității și să aloce fondurile necesare pentru servicii de prevenire HIV, care să ducă la reducerea numărului de persoane nou infectate în România.

Din 2004 și până în prezent, serviciile de prevenire a transmiterii HIV disponibile în România au fost finanțate exclusiv din fonduri internaționale, cel mai mare donator fiind Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei. 2021 este ultimul an în care Fondul Global susține eforturile de prevenire a transmiterii HIV în țara noastră.

* National Team, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, and the Optima Consortium for Decision Science. 2020. Resource optimization to maximize the
HIV response in Romania. Technical Report. Disponibil aici: http://optimamodel.com/pubs/Romania_2020.pdf

Drepturile omului ne privesc pe toți! Iar accesul la servicii de prevenire HIV este o chestiune ce ține fundamental de drepturile omului.

Categorie

Actualizări

2021-11-30 22:14:21 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2021-11-28 16:14:15 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2021-11-28 07:14:52 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2021-11-27 12:09:21 +0200

S-a ajuns la 10 semnături