Skip to main content

Către: Consiliul Superior al Magistraturii

Justiție transparentă în cazurile de violență sexuală

Noi, semnatarii și semnatarele acestei petiții, cerem Consiliului Superior al Magistraturii publicarea anonimizată a tuturor hotărârilor judecătorești definitive privind infracțiunile sexuale.

Avem cu toții dreptul să știm cum este înfăptuită justiția pentru femeile și fetele care au trecut prin abuzuri sexuale!

De ce este important?

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) cere ca justiția să nu fie doar înfăptuită, ci să și vedem când acesta este înfăptuită. Caracterul public al litigiului protejează oamenii de o justiție făcută în secret, fără a putea fi supusă analizei publicului și e o cale prin care încrederea acestuia în instanțele de judecată poate fi menținută. Excepțiile de la caracterul public al litigiului sunt de strictă interpretare și trebuie bine motivate.

Publicitatea implică două aspecte: caracterul public al audierilor și pronunțarea publică a hotărârilor judecătorești. În ce privește pronunțarea publică, aceasta se referă nu doar la soluția dată de instanță, ci și la motivele care au stat la baza acesteia. De asemenea, publicitatea poate fi asigurată atât prin citirea cu voce tare a soluției și a motivelor, cât și prin asigurarea accesului public la registrul în care respectiva hotărâre este depusă (a se vedea cauza FAZLIYSKI v. BULGARIA, nr. 40908/05, par. 64-70).

În prezent, motivarea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele de judecată în cauzele privind abuzurile sexuale este secretizată. Pentru o societate mai sigură pentru fete și femei, este esențial accesul publicului și al presei la aceste informații: ce fapte sunt pedepsite de către stat, ce fel de pedepse se acordă agresorilor, câte dintre ele sunt cu suspendare, în câte cazuri s-au luat măsuri preventive, în câte cazuri s-au cerut și obținut despăgubiri pentru victime, ce măsuri de sprijin se asigură acestora.

De asemenea, publicarea anonimizată a hotărârilor judecătorești ne ajută să urmărim pe termen lung impactul modificărilor legislative pentru protecția victimelor infracțiunilor sexuale: cum sunt calificate comportamentele pe care le sancționează legea penală, cum putem întări legislația preventivă, ce provocări și bariere stau în calea protejării drepturilor victimelor.
De cele mai multe ori, victimele provin din medii vulnerabile și nu au încredere în autorități să raporteze abuzurile sexuale. Victimele au nevoie să vadă că agresorii sexuali sunt trași la răspundere și că justiția este înfăptuită cu respectarea drepturilor fetelor și femeilor.

Un raport din 2021 al Inspecției Judiciare ne-a arătat că între 2014 și 2020 au existat multiple cazuri în care procurorii și judecătorii au decis, pe baza unor argumentări sexiste și rasiste, că victimele minore au consimțit la propriul viol.*

Vrem publicarea anonimizată a hotărârilor judecătorești privind infracțiunile sexuale, care să includă măsuri de protecție a victimelor față de identificare și retraumatizare.

Hai să contribuim la o societate mai sigură pentru femei și fete și să ne asigurăm că Statul le protejează drepturile și aplică justiția în mod corect!

***
Note:
*Raportul Inspecției Judiciare - tematic mixt nr.20-2770/20-2771
https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=1c656a33-bd25-4118-85f1-6411fdeb1c4f-InfoCSM
Dreptate strâmbă: 3 din 4 cazuri de acte sexuale cu victime copii sunt judecate în instanțele românești ca fapte consimțite https://beta.dela0.ro/acte-sexuale-victime-copii-judecate-fapte-consimtite/
FAZLIYSKI v. BULGARIA, nr. 40908/05, par. 64-70
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118573%22]}
Hotărârile plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind exceptarea de la publicare a hotărârilor pronunțate în cauzele privind infracțiuni sexuale pot fi accesate aici: http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/14_04_2009__22802_ro.pdf
http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/02_05_2022__105390_ro.pdf
http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_09_2013__6

Petiția este inițiată de Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și susținută de următoarele organizații și persoane:
Centrul FILIA
Asociația Front /Feminism Romania
Asociația Transcena
Asociația ANAIS
Asociația GRADO - Grupul Român pentru Apărarea a Drepturilor Omului
E-Romnja - Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome
Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G.
Asociația Pas Alternativ
Casa Ioana
Asociația Inovatrium
Fundația Sensiblu
Asociația Femeilor Împotriva Violenței - Artemis
Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii - IEESR
Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
Asociația SPICC
Asociația VIS
Societatea Doamnelor Bucovinene
Asociația Quantic
Asociația Femeilor Universitare
Asociația Psihosfera
Asociația Business Professional Women Romania
Asociația SEVA
Asociația Szentkereszty Stephanie Egyesüle
Asociația Moașelor Independente
Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Asociația A.R.T. Fusion
Societatea de Analize Feministe AnA
Asociația SEXUL vs BARZA
Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului
Asociația Plural
Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP)
Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală - SECS
Asociația Iele-Sânziene
Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO)
Centrul de Resurse pentru participare publică
Societatea de Analize Feministe AnA
Asociația SEXUL vs BARZA
Asociația Sens Pozitiv
Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP)
ActiveWatch
ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC)
ASOCIATIA VIITORUL TINERILOR
Centrul pentru Inovare Publică
Asociația ACCEPT
Fundația Romanian Angel Appeal
ARC- Asociația pentru Relații Comunitare
Asociația A.R.T. Fusion
Asociația MozaiQ LGBT
Platforma Civica Aresel
Asociația Secular-Umanistă din România (ASUR)
Fundatia PARADA
APADOR-CH

Persoane din mediul academic:
Conf. univ. dr. Anca Dohotariu
Prof. univ. dr. Roxana Marinescu
Conf.univ.dr. Oana Băluță
Prof. univ. dr. Ionela Băluță
Dr. Emanuela Ignățoiu-Sora
Lect. univ. dr. Andreea Voina
Conf. univ. Alina Dragolea
Ioana Vrabiescu, Assistant Professor
Conf.univ.dr. Luciana Alexandra Ghica
Prof. univ. Dr. Mihaela Frunză
Lect. univ. dr. Iulia Grad

Categorie

Actualizări

2023-11-09 13:06:50 +0200

S-a ajuns la 1,000 semnături

2023-11-06 17:13:55 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2023-11-06 13:21:58 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2023-11-06 13:06:35 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2023-11-06 12:54:16 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2023-11-06 12:47:43 +0200

S-a ajuns la 10 semnături