Skip to main content

Către: Ursula von der Leyen, Președintele Comisiei Europene, Virginijus Sinkevičius, Comisar pentru Mediu, Oceane și Pescuit, David Maria SASSOLI, Președinte al Parlamentului European

Interziceți vânzarea de trofee de urs în UE!/ Ban the selling of brown bear trophies in EU!

Interziceți vânzarea de trofee de urs în UE!/ Ban the selling of brown bear trophies in EU!

(English version below)

În România, în ultimii 11 ani au fost ucise ilegal aproape 3.000 de exemplare de urs brun. Oficial, 2.300 de urși au fost uciși cu girul autorităților, iar restul au fost victimele braconajului.
Aceasta deși ursul brun (ursus arctos) se află pe lista speciilor de animale sălbatice protejate de importanță comunitară. La inițiativa Federației noastre, Curtea de Apel Constanța a apreciat că ordinul prin care Ministerul Mediului poate aproba derogări este ilegal și l-a anulat.
Pentru împușcarea unui exemplar, asociațiile de vânătoare percep un tarif cuprins între 5.000 și 20.000 de euro. Pe site-urile pe care își fac reclamă, asociațiile menționează că pentru ursul brun este nevoie de „programare din timp". Însă o astfel de "programare" reprezintă în realitate cumpărarea unui ordin de "derogare" pentru împușcarea unui animal protejat.
Pretextul emiterii ordinelor de derogare este siguranța publică.. Însă motivul real este traficul cu trofee și carne de urs, activitate interzisă de Convenție, dar care se desfășoară sub girul autorităților române.
Conform Art. 16 din Convenție, statele membre pot emite derogări, „în măsura în care nu există o alternativă satisfăcătoare la derogare." Nici un fel de măsuri nu au fost luate de autoritățile romane în vederea evitării pagubelor și a protejării siguranței cetățenilor pe care pretind ca îi apără. Nu au fost derulate campanii de informare, nu a fost construit nici un sanctuar, nu fost relocate exemplarele „problematice", nu au fost îngrădite zonele considerate a fi amenințate, nu a fost asigurată hrana urșilor în arealul lor. Mai mult decât atât, mediul lor natural este distrus sistematic. De altfel, din acest motiv, anul trecut Comisia Europeană a lansat procedura de infringement împotriva României pentru tăierile ilegale de păduri și distrugerea habitatului natural al speciilor protejate.
Potrivit Transparency International, în ianuarie 2021 indicele de percepție a corupției plasează România pe ultimele locuri la nivel european. Iar din acest sistem public corupt fac parte și înalți demnitari membri ai asociațiilor de vânătoare, care se află într-un vădit conflict de interese.

In Romania, in the last 11 years, almost 3.000 brown bears have been killed illegally. 2.300 of them have been killed officially, with the permission of the authorities, and the rest of them have been poached. By the initiative of our Federation, the Constanta Court of Appeal considered the Order of the Environment Minister to approve derogations to kill brown bears is illegal and cancelled it.
In order to obtain permission to shoot one bear, the hunting associations charge a fee between 5.000 and 20.000 euros. On their websites, where they promote their services, they specify that for the killing of a brown bear ”a scheduling is required. ”But such a scheduling means, in reality, the buying of a „derogation” order for killing a protected animal. After the scheduling of those who want to kill these animals, the Ministry of Environment issue ”derogation orders” according to the Art. 16 of the same Convention. The pretext used most of times is the safety of the citizens. The bear would come more and more often to the villages and would endanger people. But the real reason is the trophy and brown bear trafficking, that are forbidden by the Convention, but take place under the protection of the Romanian authorities.
According to the 16th Article of the Convention, the member states can issue derogations, ”if there is no satisfying alternative measure to derogation.” Any alternative measures have been adopted by the Romanian authorities, in order to avoid damages and protect the safety of the citizens, that they pretend to defend. No information campaigns took place, no sanctuary or reservations have been built, no ”aggressive” bear has been relocated, no ”threatened” area has been secured, the bears have not been fed in their habitat. On the contrary, their natural habitat is systematically destroyed. This is also the reason why last year, the European Commission launched the infringement procedure against Romania for the illegal deforestations and the destruction of the natural habitat of protected species.
According to Transparency International, in January 2021 the CPI (Corruption Perception Index) places Romania on the last places in Europe. And to this corrupt public system also belong high dignitaries members of the hunters associations, hunters or people who make profit from the hunting of protected species, in spite of the obvious conflict of interests.

Inițiatori:
FPAM România și Asociațiile: „A Doua Șansă”, Animal Shields, Arca lui Norocel, Casa lui Patrocle, CHANCE-C. A. R. E. S., Hope, Kola Kariola, K9 Friends, Negri's Place Dog Rescue, Phoenix–animal protection and human care, Polaris, Save & Smile, Save the Horses, Suntem vocea lor, Suflete dragi, Și ei au dreptul la viață, The Voice for the Voiceless -Vocea necuvântătoarelor

De ce este important?

Pentru ca pericolul intereselor economice ale asociațiilor de vânătoare din Romania să nu mai planeze asupra acestei specii protejate, trebuie ca uciderea urșilor sa nu mai poată fi transformată în profit. Interzicerea comercializării și deținerii (de la data intrării în vigoare a actului normativ) de trofee și carne de urs brun se impune ca cea mai eficientă și rapidă metodă prin care aceste derogări ilegale sa nu mai poată fi emise în mod abuziv. Dacă Statul român nu va lua măsurile legale, impuse de legislația națională și europeană privind conservarea speciilor și a ariilor protejate, ursul brun va fi dispărut deja ca specie, iar ariile protejate vor fi fost rase de pe fata pământului. Va rugam să dispuneți măsuri acum, până nu va fi prea târziu.

For the danger of economic interest of the Romanian hunters’ associations will no longer be a threat for this protected species, the killing of brown bears should not be turned into profit anymore.
The ban of selling and owning (since the normative act comes into force) of brown bear trophies and meat is the most efficient and fast method for these illegal derogations cannot be issued. If Romania will not take the legal measures required by the national and European legislation regarding the conservation of protected species and areas, the brown bear and the protected areas will disappear. Please take action now, before it will be too late!


Motivul semnării

  • Pentru ca ei merita mai mult decat o fiinta umana.Aceste necuvantatoare au sufletul mai mare si mai frumos decat al nostru.Am semnat cu toata inima!
  • Pentru ca media continua sa prezinte urși la știri de parcă ar fi monștrii ce merită extiepati
  • Pentru ca vreau o lume mai buna, fără orgolii, fără interese materiale, fără dorința de dominație...

Actualizări

2021-05-08 07:51:41 +0300

S-a ajuns la 20,000 semnături

2021-05-06 13:11:19 +0300

S-a ajuns la 10,000 semnături

2021-05-06 04:12:46 +0300

S-a ajuns la 5,000 semnături

2021-04-18 07:36:06 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2021-04-17 13:36:45 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2021-04-16 20:43:27 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2021-04-16 19:47:34 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2021-04-16 19:24:36 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2021-04-16 18:59:46 +0300

S-a ajuns la 10 semnături