Skip to main content

Către: Ministerul Educației și Cercetării

Educație pentru creativitate și inovație

Educație pentru creativitate și inovație

1. Introducerea unei discipline de creativitate și inovație obligatorie la toate ciclurile și profilurile învățământului preuniversitar. Prin aplicații practice (reverse engineering, realizarea de proiecte inovative etc.) și activități teoretice interactive, elevii vor învăța modalități prin care pot fi mai creativi și prin care ideile originale pot fi materializate sub formă de produse tehnice sau produse artistice.
2. Instruirea profesorilor de la toate disciplinele în sensul utilizării în activitatea curentă din clasă de metode care să stimuleze creativitatea elevilor. Orice disciplină se pretează la originalitate, dar pentru aceasta profesorii trebuie să înțeleagă importanța creativității și să aibă capacitatea de a forma competențe și abilități creative.

De ce este important?

Sistemului de învățământ din România i se aduc multe reproșuri. De la rezultatele recente la testarea PISA care arată un nivel ridicat de analfabetism funcțional, la absolvenți pregătiți inadecvat pentru piața muncii într-o lume tot mai avansată tehnologic, criticile sunt numeroase. Una dintre cauze este faptul că predomină activitățile de învățare cu caracter mecanic. Elevii sunt îndopați cu informație, învață pe de rost, formându-și puține competențe dintre cele esențiale pentru a deveni adulți eficienți, utili pentru ei înșiși și pentru societate.

Una dintre aceste competențe este creativitatea. Ne dorim competitivitate economică, companii românești puternice în competiția mondială, dar acest lucru nu este posibil fără creativitate. În plus, creativitatea este utilă în multe aspecte ale vieții, nu doar pentru agenții economici. Pentru a ameliora această dimensiune a învățământului românesc, propun să punem un accent puternic pe creativitate și inovație.

Categorie


Motivul semnării

  • Pentru schimbarea sistemului de educatie.

Actualizări

2020-02-03 17:57:42 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2020-02-02 21:43:42 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2020-02-02 20:39:47 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2020-02-02 19:11:44 +0200

S-a ajuns la 10 semnături