Skip to main content

Către: operatorilor culturali, sectorului independent, public

AVEM DREPTUL LA CULTURĂ

AVEM DREPTUL LA CULTURĂ

Până la data de 14 iunie 2019 ca autoritate finanțatoare - Primăria Timișoara nu a lansat concurs de finanțare pentru proiecte culturale pentru anul 2019. În BIDBOOK-ul de candidatură pentru titlul de CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII 2021 cap. 6.A.1.1. - Gestionare/Finanțe - Bugetul orașului pentru cultură, Primăria a promis MAJORAREA alocării bugetare pentru cultură, sprijin pentru sectorul independent, prevăzute și în Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024.

Refuzul de a lansa/organiza concursul încalcă două legi:

ORDONANȚĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 13 august 1998, la Articolul 2 alineatele (2) Autoritățile finanțatoare sunt obligate să organizeze anual cel puțin o sesiune de selecție de oferte culturale și (3) În cazul organizării unei singure sesiuni de selecție, organizarea acesteia se va anunța în termen de 30 de zile de la data publicării legii bugetare anuale.

și

Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general art. 4 lit. a-g.

SOLICITĂM:

1.    Publicarea în regim de urgență ANUNŢ DE PARTICIPARE la procedura de selecţie a proiectelor din domeniul cultural și de tineret care urmează a beneficia de finanţare nerambursabilă conform legii, cel târziu până la 21 iunie 2019, după următorul calendar:
Perioada de derulare proiecte 01.09.2019 - 01.03.2020 (7 luni)
    a. depunere oferte dată limită 21 iulie 2019
    b. verificare candidați, conformitate/eligibilitate 22-25 iulie
    c. evaluare tehnico-financiară 23 iulie -15 august
    d. publicare rezultate 17 august
    e. depunere contestații 19 - 21 august
    f.  soluționare contestații 22-23 august
    g. publicare rezultate definitive 26 august
    h. semnare contracte 27-31 august

Chiar și în cazul respectării calendarului de mai sus proiectele nu se pot finaliza în 2 luni. În acest sens vă solicităm:   

2.    Prelungirea termenului de IMPLEMENTARE și DECONT a proiectelor pe 2019 de la 15 noiembrie 2019 până la 30 APRILIE 2020.
3.    Acordarea de avans 30% în termen de 3 zile de la semnare contract și tranșa II în termen de 10 zile de la depunerea decontului eligibil.
4.    Organizarea unei comisii de contestații cu componență diferită față de comisia de evaluare a proiectelor.
5.    Invitarea în comisia de evaluare a unor experți independenți, nu a directorilor de instituții de cultură, care, inevitabil, au preferințe față de terți, colaboratori, proiecte comune, etc
6.    Selecaționarea comisiei de evaluare se va face prin apel deschis, lansat simultan cu apelul pe proiecte
7.    Deschiderea apelului doar către ong-uri
8.     TRANSPARENȚĂ în selecția proiectelor strategice pentru Timișoara

Inițiatorii acestei Petiții sunt Asociația Contrasens și Asociația Simultan. Contact: asociatia.contrasens@gmail.com kozma@simultan.org Alin.rotariu@simultan.org

De ce este important?

Sectorul cultural independent din Timișoara este permanent boicotat de la finanțări, spații, priorități strategice. Nu există dialog cu autoritățile. Nu exista susținere așa cum se angajează în Stategia 2014-2024. În momentul redactării acestei Petiții PMT are datorii neachitate față de opratorii culturali de anul trecut, contracte selecționate spre finanțare și neachitate.

Categorie

Actualizări

2019-06-15 20:46:54 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2019-06-15 15:07:19 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2019-06-15 13:27:41 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2019-06-15 12:51:22 +0300

S-a ajuns la 10 semnături