Skip to main content

Către: Consiliul Județean Iași

Casa de Cultură a Studenților din Iași în Pericol

Casa de Cultură a Studenților din Iași în Pericol

Solicităm Președintelui Consiliului Județean Iași, domnului ing. Maricel Popa și tuturor consilierilor județeni să nu adopte nicio decizie cu privire la preluarea Casei de Cultură a Studenților înainte de a consulta toți beneficiarii activității acestei instituții și partenerii locali, conectați direct la rolul Casei de Cultură a Studenților din Iași în comunitate.

Cerem să nu se adopte Proiectul de Hotărâre privind trecerea bunului imobil situat în Iași, str. Vasile Conta, nr. 30, număr cadastral 146043-C1 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Casa de Cultură a Studenților Iași în domeniul public al Județului Iași în condițiile specificate în Referatul de aprobare nr. 26918 din 18.09.2019.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici: http://bit.do/Proiect-de-Hotarare

De ce este important?

Filarmonica Moldova Iași trebuie să-și continue activitatea și să ofere comunității ieșene produsul cultural de calitate pe care ne-am obișnuit să-l primim de atâția ani. Problema identificării sau renovării unui spațiu potrivit specificului acestei instituții ar trebui să fie preocuparea tuturor instituțiilor cu putere de decizie din comunitatea noastră, condiția fiind ca acest fapt să nu afecteze activitatea altor componente importante din orașul nostru. Problema Filarmonii Moldova Iași nu poate fi rezolvată generând o altă problemă.

Casa de Cultură a Studenților din Iași, care găzduiește de zeci de ani acțiuni benefice pentru întreg centrul universitar, trebuie să-și păstreze specificul activității, proiectul de hotărâre fiind un real pericol în calea acestui deziderat. Cităm: „Renovată și dotată corespunzător, Casa de Cultură a Studenților Iași ar putea deveni sala de concerte de bază pentru Filarmonica Moldova Iași dacă această clădire ar fi în proprietatea județului Iași, fără a afecta activitățile actuale.”

În altă ordine de idei subliniem faptul că organizațiile studențești din Iași nu au fost consultate în procesul inițierii acestui demers, fapt care afectează grav procesul democratic de luare a deciziilor, transparența fiind un principiu vital pentru construcția și dezvoltarea unor instituții sănătoase și aflate la dispoziția comunității academice. Casa de Cultură este a Studenților și trebuie să rămână a Studenților indiferent de forma de proprietate sau de administrare hotărâtă de actorii responsabili de această decizie.

Petiția este inițiată de către Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași - FONTIS.

Iași, Romania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Motivul semnării

  • Fiindcă îmi pasă!

Actualizări

2019-09-23 22:17:37 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2019-09-23 20:23:23 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2019-09-23 18:36:35 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2019-09-23 18:23:11 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2019-09-23 18:15:33 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2019-09-23 18:11:24 +0300

S-a ajuns la 10 semnături