Skip to main content

Către: (Opinie publică) în atenţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Alături de Cristi Danileț

Anulaţi decizia CSM de excludere din magistratură a judecătorului Cristi Vasilică Danileţ!

Percepţia/ opinia publică nu ar trebui să conteze în nicio instanţă. Însă când avem de-a face cu art. 99, litera A din legea 303/2004, referirea vagă la "manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției" angajează, în mod necesar, o evaluare a acestei percepţii.

În ce priveşte conduita publică a judecătorului Danileţ, semnatarii prezentei petiţii îşi asumă fiecare dintre următoarele afirmaţii:

1. privită în ansamblu, activitatea publică a lui Cristi Danileţ, departe de a prejudicia imaginea Justiţiei româneşti, constituie, dimpotrivă, unul dintre puţinele motive pentru ca noi, cetăţenii, să ne păstrăm încrederea în capacitatea ei de a apăra dreptatea, în bunele intenţii şi probitatea multor magistraţi, nu în ultimul rând în reformabilitatea sistemului pentru o mai bună aliniere la principiile şi valorile spaţiului european; cel puţin până acum, prin comportamentul lui public, acest judecător, departe de a aduce prejudicii Justiţiei, i-a sporit acesteia credibilitatea/ onorabilitatea în faţa cetăţenilor.

2. "probele" aduse împotriva judecătorului Danileţ (clipurile care au apărut în spaţiul public) nu atestă, în opinia noastră, niciun comportament dezonorant sau care să afecteze în vreun fel negativ imaginea sistemului de Justiţie; "manifestările" vizibile acolo sunt benigne şi, mai ales, lipsite de orice însemnătate care să "poarte" asupra domeniului profesional al lui Danileţ.

3. dimpotrivă, gravitatea excepţională a acestei sancţiuni emise de către cel mai important organism instituţional care ar trebui să îi apere pe magistraţi ridică, în opinia noastră, mari semne de întrebare şi decredibilizează Justiţia română atât faţă de cetăţeni, cât şi faţă de instituţiile europene şi internaţionale.

De ce este important?

Orice discuţie, fie ea colocvială sau instituţional-juridică, despre "onoare", "probitate" sau "prestigiu" este, implicit, o discuţie despre percepţia publică - şi stă în sarcina celor care acuză (şi a celor care condamnă) nu doar să prezinte şi să critice asemenea clipuri/ postări, ci să dovedească (să ia în considerare doar dovezile) că printre destinatari/ privitori a existat o modificare de opinie statistic semnificativă, rezultată în mod direct din aceste acţiuni ale lui Cristi Danileţ sau ale oricărui alt "inculpat"/ acuzat. În opinia ("cetăţenească", desigur, a) semnatarilor prezentului document, în speţa de faţă o astfel de dovadă nu doar că nu a fost adusă, ci este imposibilă.

De-abia penalizarea, cu titlu de exemplu, a unuia dintre cei mai activi şi prestigioşi "luptători" pentru independenţa şi credibilitatea sistemului judiciar trădează, susţinem noi, intenţia (politică) de a pune pumnul în gură oricărui doreşte o reformă reală şi credibilă a sistemului.

Actualizări

2021-12-14 20:32:14 +0200

S-a ajuns la 10,000 semnături

2021-12-14 15:17:39 +0200

S-a ajuns la 5,000 semnături

2021-12-14 13:09:35 +0200

S-a ajuns la 1,000 semnături

2021-12-14 12:48:48 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2021-12-14 12:06:51 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2021-12-14 11:54:47 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2021-12-14 11:48:50 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2021-12-14 11:39:08 +0200

S-a ajuns la 10 semnături