PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 12.1 declic.ro este înregistrat prin Asociația Efectul Fluture în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 35951. 12.2 Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Declic are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. 12.3 Scopul colectării datelor este operarea cu succes a platformei de petiții online Declic. 12.4 Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de semnare a unei petiții, utilizatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse in baza de date a Declic, înregistrată în Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 35951, și își dă acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către Declic și inițiatorul campaniei, privind activități cum ar fi, dar fără a se limita la, demersuri similare, alte campanii, chestionare, apeluri. 12.5 Prin citirea Termenilor și condițiilor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 12.5 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 60, Ap. 32, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, adresată Asociației Efectul Fluture, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate. 12.7 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 60, Ap. 32, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, adresată Asociației Efectul Fluture, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz: 12.7.1 rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte; 12.7.3 transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.