Skip to main content

Către: Garda Forestieră Timisoara, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Administraţia Parcului Naţional Domogled Valea Cernei

Să salvăm pădurile din Prisăcina - Parcul Național Domogled - Valea Cernei!

Am reușit sistarea exploatărilor planificate și a intervențiilor silvice, atât pentru parcelele marcate din Prisăcina, cât și pentru parcela din Scărișoara, în urma răspunsului primit recent de la Garda Forestieră Timișoara la sesizările trimise.
Află mai multe despre demersul nostru: https://www.declic.ro/blog/prisacina-rezista-prin-perseverenta

UPDATE:
Cu ajutorul semnăturilor și al implicării oamenilor am reușit sistarea exploatărilor planificate și a intervențiilor silvice, atât pentru parcelele marcate din Prisăcina, cât și pentru parcela din Scărișoara, în urma răspunsului primit recent de la Garda Forestieră Timișoara la sesizările trimise.
Este un exemplu de implicare civică care ne arată că putem să schimbăm lucrurile din jurul nostru atunci când decidem să ne implicăm. A fost o luptă grea, care a necesitat mult efort, implicare și resurse, dar a meritat pe deplin.
Având în vedere faptul că exploatările au fost sistate temporar, dar pădurile încă nu beneficiază și legal de o protecție reală, vom continua demersurile pentru includerea tuturor parcelelor de pădure neprotejate din arealul cătunelor în zona de protecție integrală în următorul plan de management al parcului național Domogled-Valea Cernei.

-------

Solicităm Gărzii Forestiere Timişoara respingerea cererii de emitere a avizului prevăzut de art. 11 din Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2525/2016 necesar ȋn vederea exploatării forestiere a parcelelor UA 113, UA 112B (UP III Baile Herculane), avȃnd ȋn vedere impactul devastator şi ireversibil pe care aceste lucrări silvotehnice ȋl vor avea atât asupra peisajului natural, cât și asupra comunității locale.
De asemena, solicitam Administratiei Parcului Naţional Domogled Valea Cernei includerea acestor paduri in catalogul national al padurilor virgine iar intregul bazinet hidrografic sa fie cuprins in zona de protectie integrala a Parcului Naţional Domogled Valea Cernei.

Aceste păduri nu au fost exploatate comercial niciodată până acum, locuitorii din aceste cătune trăind de sute de ani în armonie cu natura și fără a o afecta. De altfel, toţi locuitorii din cătunul Prisăcina au semnat un protest faţă de aceste exploatări, exprimându-şi astfel indignarea şi nemulţumirea faţă de aceste intervenţii silvice.

Cele două unităţi amenajistice, UA 113 şi UA 112B ȋn suprafaţă totală de aproximativ 110 hectare pădure de fag fac parte dintr-un poligon Pin-Matra identificat în 2005 prin studiul de fundamentare "Inventarierea și strategia gestionării durabile și protejării pădurilor virgine din România - proiectul Pin-Matra/2001/018", elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. Acest fapt este confirmat de către Garda Forestieră Timişoara.

În toamna anului 2017, Ocolul Silvic Băile Herculane a marcat ȋn vederea tăierii, un număr de 838 fagi, cu un volum total de 2392 mc lemn.

Potrivit art 11 din Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, lucrările silvotehnice ȋn poligoanele Pin-Matra (cazul de faţă) se vor executa numai în baza avizului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură (Garda Forestieră Timişoara) şi care se emite doar ȋn situaţia ȋn care respectivul fond forestier nu ȋndeplineşte condiţiile calificării drept pădure cvasivirgină reglementate de Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 3397/2012.

În prezent ONG-urile fac eforturi ȋn vederea identificării fondurilor precum şi a specialiştilor acreditaţi pentru a ȋntocmi studiile necesare includerii pădurilor din jurul cătunului Prisăcina ȋn Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, ceea ce ar duce la cuprinderea lor ȋn zona de non intervenţie a Parcului Naţional Domogled Valea Cernei. Acest proces este unul de durată ȋnsă, iar până la finalizarea sa, dacă se vor demara exploatări silvice, efectul va fi unul ireversibil, nemaifiind posibilă includerea lor în acest catalog.

De ce este important?

Aceste păduri seculare de fag trebuie păstrate, ȋn starea ȋn care se află, pentru valoarea lor socială și conservativă, şi nu de producţie. Fagii seculari fac parte dintr-un peisaj de mare valoare culturală și naturală, în care comunitatea locală ne oferă de sute de ani un exemplu de mod de viață în comuniune cu natura și de păstrare a arhitecturii și tradițiilor românești din zona Banatului Montan, ce asigură o valoare de excepție pentru parcul național, atrăgând anual numeroşi turişti.

Turismul care aduce beneficii comunităților tradiționale locale va fi serios afectat de exploatările forestiere pentru această zonă aflată în inima parcului național între două păduri extinse, care au fost incluse deja în patrimoniul UNESCO (Coronini-Bedina şi Iauna-Craiovei).

Cătunele de pe Valea Cernei reprezintă ultimele comunități locale tradiționale având un caracter unic pentru Parcul Național Domogled Valea Cernei și regiunea Banat, iar tăierea pădurii este un act deliberat de vulnerabilizare şi compromitere a acestora.
Mai mult, ȋn acest peisaj de basm are loc anual maratonul de alergare montană Hercules, ajuns ȋn 2017 la a VII-a ediţie cu un număr record de 420 de participanţi, eveniment ce contribuie la promovarea corectă a zonei, fără ȋnsă a-i altera naturaleţea.
Conceptul "Protejati natura - Schimbarea in bine începe cu tine" promovat de Şcoala de Aventură Alpină şi Alpinism Nahannycamp ȋn zona cătunelor de pe Valea Cernei adresat elevilor (Școala generala Elena Văcărescu și Liceul International de Informatica București) şi desfăşurat cu responsabilitate ȋncă din anul 2010 (cu participarea a peste 400 de copii) își va găsi finalitatea ca urmare a exploatarilor forestiere preconizate.

Pentru mai multe detalii referitoare la exploatarile forestiere din Parcul National Domogled, va rog sa vizionați urmatorul reportaj:

https://vimeo.com/245353299

Cum va fi inmânată

Se va inmâna personal

Linkuri

Actualizări

2018-06-15 13:47:29 +0300

Petiția este un succes cu 11,066 semnături

2018-05-09 23:24:13 +0300

S-a ajuns la 10,000 semnături

2018-03-26 21:32:19 +0300

S-a ajuns la 5,000 semnături

2018-03-22 14:53:21 +0200

S-a ajuns la 1,000 semnături

2018-03-22 09:29:59 +0200

S-a ajuns la 500 semnături

2018-03-22 00:18:07 +0200

S-a ajuns la 100 semnături

2018-03-21 23:42:23 +0200

S-a ajuns la 50 semnături

2018-03-21 23:29:45 +0200

S-a ajuns la 25 semnături

2018-03-21 23:19:31 +0200

S-a ajuns la 10 semnături