Skip to main content

Către: Avocatul Poporului

Nu colectări datelor personale sub diverse motive

Prin Legea 326 din 28 noiembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 care spune că "organizatorii de jocuri de noroc vor identifica persoanele care intră în incinta locațiilor în care se organizează și se exploatează jocuri de noroc și vor ține evidența, în format electronic, a datelor de identificare ale acestora. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhivează prin grija acestuia și se păstrează pentru un interval de minimum cinci ani de la constituire”
Este un proiect de lege vădit ilegal și în contradicție cu prevederile GDPR, având în vedere că legea arată că perioada de stocare a datelor cu caracter personal trebuie să fie cât mai scurtă.

Vorbim de culegerea și prelucrarea datelor personale ale unui vizitator ce joaca la loto de exemplu. Datele sunt culese cu un vadit caracter rău voitor pentru unii.
Din păcate intenția de a face ceva notabil față de dependența de jocuri de noroc a fost transformată în oportunitatea de a colecta date personale încălcând normele GDRP.

De ce este important?

Respectarea GDPR si siguranța că datele colectate nu sunt folosite în alte scopuri.
România

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Actualizări

2023-04-25 22:25:06 +0300

S-a ajuns la 10 semnături