Skip to main content

Către: Primului Ministru Dacian Cioloș

Apel OAR pentru protecția patrimoniului

Apel OAR pentru protecția patrimoniului

CĂTRE: Guvernul României
Domnului Prim-Ministru Dacian Julien Cioloș,

Ca urmare a situației critice în care se află patrimoniului construit, situație cauzată de demolările nejustificate, abandonul deliberat sau intervențiile abuzive, Ordinul Arhitecților din România (OAR) a acceptat invitația la dialog inițiată de Ministerul Culturii, din luna iulie 2016, pentru deblocarea și remedierea acestei stări de fapt.

Semnalăm cu această ocazie cauzele, respectiv practicile majore, care din punctul nostru de vedere au favorizat situația actuală, blocând demersul de protecție a patrimoniului și, prin influență, calitatea spațiului urban:
I. Lipsa unor politici publice coerente de protecție și integrare a patrimoniului precum și carențe legislative, cu impact negativ asupra identității comunităților și a cadrului construit.
II. Lipsa interesului factorilor de decizie în a rezolva problema subdimensionării resurselor umane și financiare precum și a deprofesionalizării celor dintâi în cadrul instituțiilor cu atribuții de protecție a patrimoniului (aparatul Ministerul Culturii și a Direcțiilor de cultură deconcentrate - DCJ) care a condus la:
- calitatea slabă a proiectelor și acțiuni ilegitime asupra patrimoniului;
- îngreunarea până la blocare, a procesului de autorizare, supra-reglementările precum și discrepanța între avizele Direcțiilor de Cultură și autorizațiile emise de administrația publică locală;
- presiuni și conflicte de interes pentru obținerea avizelor din partea Ministerului Culturii sau a serviciilor acestora, rămase fără suport juridic și forță de decizie.

Patrimoniul cultural este o resursă neregenerabilă a cărui gestiune adecvată poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții urbane din România. În acest sens, propunem deschiderea unor discuții axate pe următoarele probleme:
1. Necesitatea consolidării activității instituțiilor care se ocupă de protecția patrimoniului, prin bugetarea corespunzătoare a aparatului de stat. – obiectiv pe termen scurt
2. Deblocarea de urgență a situației avizării în cadrul Direcțiilor pentru Cultură și profesionalizarea corespunzătoare a acestora – obiectiv pe termen mediu.
3. Stabilirea unor politici publice asumate de protecție a patrimoniului prin optimizarea legislației (Codul Patrimoniului) și extinderea activității în sensul documentelor internaționale la care România a aderat, nu doar declarativ, ci și prin măsuri concrete – obiectiv pe termen lung.

În acest sens propunem:
- rediscutarea procesului de descentralizare inițiat de Guvern, care dorește transferarea competențelor Direcțiile de Cultură de sub jurisdicția Ministerului Culturii în subordinea Consiliilor Județene
- soluții de îmbunătățire a dialogului și colaborării interministeriale.

Considerăm că aceste trei puncte expuse anterior sunt măsuri care pot fi implementate și discutate cu o relativă ușurință, iar impactul lor poate fi unul benefic cu un efect vizibil imediat.

OAR a preluat inițiativa unor acțiuni punctuale în vederea eficientizării procesului de avizare atât prin promovarea posturilor deschise către arhitecți cât și prin introducerea posibilității unor practici profesionale în cadrul Direcțiilor de Cultură - ca formă de stagiatură - care să susțină temporar activitatea Direcțiilor pe perioada de implementare a măsurilor de consolidare și restructurare administrativă. Suntem deschiși și la alte tipuri de colaborare, fiind un subiect de interes național, iar eventuala atribuire OAR a statutului de organizație de utilitate publică ne-ar permite să augmentăm soluțiile.

Solicităm astfel un răspuns din partea Primului-Ministru privind posibilele măsuri de deblocare și optimizare a cadrului de protecție a patrimoniului, conform Strategiei de Apărare Națională din aprilie 2016 care recunoaște patrimoniului ca obiectiv de interes național alături de alte aspecte esențiale precum securitatea, sănătatea sau educația.

*Acesta este un extras din scrisoarea oficială, accesibilă aici: http://oar.archi/actualitate/ordinul-arhitectilor-din-romania-solicita-sprijinul-guvernului-pentru-salvarea-patrimoniului-construit

De ce este important?

Ordinul Arhitecților din România lansează un apel către toate organizațiile/ instituțiile/ persoanele interesate de protecția patrimoniului să adere la scrisoarea deschisă trimisă Primului Ministru Dacian Cioloș, ca formă de susținere a demersului Ministerului Culturii.

Vă invităm să semnați scrisoarea de adeziune în forma propusă de OAR, urmând a vă ține la curent cu parcursul colaborativ cu Ministerul Culturii. Participarea tuturor e importantă pentru impactul pe care dorim să îl avem asupra protecției fondului construit existent.

Ordinul Arhitecților din România a transmis vineri 15.07.2016 către Guvernul României, în atenția domnului Prim-Ministru, o scrisoare privind necesitatea adoptării cât mai rapide a unor măsuri de deblocare și îmbunătățire a cadrului de protecție a patrimoniului, ca obiectiv de interes național alături de aspecte esențiale precum securitatea, sănătatea sau educația.

foto: Alberto Groșescu


Motivul semnării

  • Conservarea ambientelor caracteristice si a specificului comunitatilor este chiar mai importanta decat cea a monumentelor propriu-zise.
  • fara cladiri monumente nu avem trecut si nici viitor
  • sant de acord cu cele relatate

Actualizări

2016-07-27 23:38:17 +0300

S-a ajuns la 1,000 semnături

2016-07-24 11:58:01 +0300

S-a ajuns la 500 semnături

2016-07-20 23:00:06 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2016-07-20 16:47:00 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2016-07-20 14:54:07 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2016-07-20 14:21:08 +0300

S-a ajuns la 10 semnături