Skip to main content

Către: Camera Deputaţilor - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

A.R.T.E.M.I.S. - Copiii noștri au dreptul de a avea legături cu ambii părinți

A.R.T.E.M.I.S. - Administrarea Responsabilă a Tutelei prin Educarea Minorilor în Interesul lor Superior

Demersul A.R.T.E.M.I.S. pe termen scurt este:

Să se discute cu celeritate si să se aprobe în cadrul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi - Camera Deputatilor, Legea de modificare a Legii 272/2004, respectiv PL-x 698/2.11.2022 în forma aprobată de către Senat.

Demersul A.R.T.E.M.I.S. pe termen mediu si lung este:

1. De a propune modificări legislative care să transforme statul român, prin instituțiile de protectie a copilului, instante judecatoresti, Parchet, în subiect activ de protejare a copiilor noștri care sunt abuzați emotional sub forma instrăinării/alienării parentale, abuz ce a inceput să fie recunoscut în instanțele civile dar pentru care nu există o legislație corespondentă cu ajutorul căreia minorii să poată avea relații cu ambii părinți.

2. De a expune public dimensiunea fenomenului de instrăinăre/alienare parentală existent astăzi în România și de a populariza efectele negative ale acestui tip de abuz psihic/emoțional pe termen lung în dezvoltarea emoțională a copiilor nostrii.

3. De a colabora cu instituțiile de protecție a copilului, odată ce legislația este modificată prin recunoașterea instrăinării/alienării parentale drept un abuz psihic/emoțional foarte grav, astfel încât copiii nostri să beneficieze imediat de o protecție reală din partea statului român.

Interesul superior al minorului reclamă menținerea acestuia cât mai mult timp într-un mediu familial normal și echilibrat în prezența ambilor părinți pentru că riscul ruperii echilibrului sufletesc al acestuia este foarte mare odată cu încredințarea sa unuia sau altuia dintre părinți.

De aceea, după separarea părinților menținerea și încurajarea relației copilului cu părintele căruia nu i-a fost încredințat, devine vitală pentru dezvoltarea sa morală normală.

In situația familiilor care se destramă prin divorț, interesul superior al copiilor, în general, este legat de posibilitatea de a putea accesa cvasinelimitat pe ambii părinți pentru a putea dezvolta relații echilibrate și armonioase cu ambii părinți

Atât în legislația internă cât și în legislația internațională precum și în practica Curții Europene a Drepturilor Omului dreptul la relații personale se consacră ca drept fundamental, recunoscut atât părintelui cât și copilului, statele fiind obligate să ia măsuri pozitive pentru realizarea efectivă a acestuia.

Relațiile personale trebuie să se realizeze neîngrădit, restrângerea acestora fiind necesară numai în condiții deosebite pentru protejarea copilului.

Legislația aplicabilă din Romania face referire constantă la protecția minorilor și interesul lor superior, și instituții precum: Protecția Copilului, Autoritatea Tutelara, Parchet sunt subiecte active doar în situațiile ce pun în pericol viața și integritatea fizică a copiilor noștri.
Atunci când minorii sunt subiectul abuzului emoțional exercitat de către unul din părinți prin Instrainare/Alienare parentală, aceleași instituții devin subiecte pasive, deoarece legislația aplicabilă este una pasivă.

De ce este important?

Statisticile date de INML prin rapoartele anuale de activitate, arata că, începând cu anul 2016, de la an la an numărul expertizelor efectuate cu scopul identificării înstrăinării/alienării parentale de către instituție se DUBLEAZĂ.

Totodată, numărul divorțurilor din Romania este pe un trend crescător, mai ales după perioada de pandemie.

Copiii noștri au nevoie de noi, de instituțiile statale de protecție a lor, de o legislație acordată la realitatea crudă în care un număr în creștere de părinți își abuzează emoțional copiii, cu cea mai gravă formă de abuz emoțional recunoscută de specialiști: Înstrăinarea/Alienarea parentală.

Linkuri

Actualizări

2023-09-16 11:36:06 +0300

S-a ajuns la 100 semnături

2023-09-15 18:31:45 +0300

S-a ajuns la 50 semnături

2023-09-15 15:28:31 +0300

S-a ajuns la 25 semnături

2023-09-15 15:09:55 +0300

S-a ajuns la 10 semnături